Papieska intencja modlitewna na maj

 

Papież Franciszek w intencji modlitewnej na maj prosi o modlitwę za osoby duchowne i świeckie, które pracują w Afryce na rzecz dialogu i pojednania pomiędzy różnymi grupami afrykańskiego społeczeństwa.

 

 „Podziały etniczne, językowe i plemienne w Afryce można przezwyciężyć poprzez promowanie jedności w różnorodności. Pragnę podziękować zakonnicom, księżom, świeckim oraz misjonarzom za ich pracę na rzecz dialogu i pojednania pomiędzy różnymi grupami afrykańskiego społeczeństwa. Módlmy się w tym miesiącu, aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu” - powiedział Ojciec Święty.