Pójdźmy razem: papieska pielgrzymka do Rumunii

3mJDapeYYoE.jpg

„Wszyscy rozkwitamy, kiedy czujemy się kochani. Miłość bowiem zapuszcza korzenie i zaprasza nas do umieszczenia ich w życiu innych” - powiedział Franciszek podczas spotkania z młodymi w Jassach. Zdjęcie: REUTERS/Remo Casilli

 

Papież Franciszek podsumował swoją pielgrzymkę do Rumunii, podkreślając „wartość i potrzebę podążania razem zarówno w gronie chrześcijan, na płaszczyźnie wiary i miłości, jak i w życiu obywatelskim, na płaszczyźnie zaangażowania obywatelskiego”.

 

Dobre stosunki między katolikami a prawosławnymi

Pielgrzymka do Rumunii była 30. zagraniczną podróżą apostolską Ojca Świętego. Trwała ona trzy dni od 31 maja do 3 czerwca i przyświecały jej słowa „Pójdźmy razem”. Logo wizyty przedstawiało Maryję, która jednoczy wszystkich mieszkańców kraju.

W czasie środowej audiencji generalnej papież podsumował swoją pielgrzymkę, zwracając uwagę na jedność i aktywność chrześcijan.

„Jako chrześcijanie doświadczamy łaski przeżywania okresu braterskich stosunków między różnymi Kościołami. W Rumunii większość wiernych należy do Kościoła prawosławnego, kierowanego obecnie przez patriarchę Daniela, do którego kieruję swe braterskie i wdzięczne myśli. Wspólnota katolicka, zarówno „grecka”, jak i „łacińska”, jest żywa i aktywna. Jedność wszystkich chrześcijan, choć niepełna, opiera się na jednym chrzcie i jest przypieczętowana krwią i cierpieniem znoszonym wspólnie w mrocznych czasach prześladowań, szczególnie w minionym wieku pod reżimem ateistycznym. Jest również wspólnota luterańska, która wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa i pozostaje w dobrych stosunkach z prawosławnymi i katolikami”.

Papież Franciszek podkreślił znaczenie spotkania z patriarchą Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego Danielem oraz wspólną modlitwę w katedrze prawosławnej.

„Wraz z patriarchą i Świętym Synodem Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego odbyliśmy bardzo serdeczne spotkanie, w którym podkreśliłem pragnienie Kościoła katolickiego, aby iść razem w pojednanej pamięci ku pełniejszej jedności, której proroczo domagał się lud rumuński podczas wizyty św. Jana Pawła II. Ten ważny ekumeniczny wymiar podróży znalazł swe uwieńczenie w uroczystej modlitwie Ojcze nasz, w nowej, wspaniałej katedrze prawosławnej w Bukareszcie. Było to wydarzenie o silnej wymowie symbolicznej, ponieważ Ojcze nasz jest modlitwą chrześcijańską w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, wspólnym dziedzictwem wszystkich ochrzczonych. Nikt nie może mówić „Ojcze mój” i „Ojcze wasz”, nie „ojcze nasz” – wspólne dziedzictwo wszystkich ochrzczonych. Pokazaliśmy, że jedność nie usuwa uzasadnionych różnic. Oby Duch Święty mógł poprowadzić nas, byśmy coraz bardziej żyli jako dzieci Boże oraz bracia między sobą”.

Więcej o modlitwie w katedrze prawosławnej znajdziesz tu

 

YrFLFDcibrI.jpg

Podczas wspólnej modlitwy w katedrze prawosławnej w Bukareszcie patriarcha Daniel ofiarował papieżowi ikonę przedstawiająca św. Andrzeja. Zdjęcie: REUTERS/Remo Casilli

 

Trzy liturgie

Ojciec Święty mówił również o trzech liturgiach eucharystycznych, jakie sprawował podczas tej wizyty.

„Pierwszą, w katedrze w Bukareszcie, 31 maja, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, będącej ikoną Kościoła pielgrzymującego w wierze i miłości. Druga Eucharystia była w sanktuarium w Şumuleu Ciuc, będącym celem wielu pielgrzymów, zwłaszcza języka węgierskiego. Tam Święta Boża Rodzicielka gromadzi lud wierny w różnorodności języków, kultur i tradycji. Trzecią celebracją była Boska Liturgia w Blaju, będącym centrum Kościoła greckokatolickiego w Rumunii, połączona z beatyfikacją siedmiu biskupów grekokatolickich, świadków wolności i miłosierdzia, płynących z Ewangelii”.

 

Bi6wYtsgPvg.jpg

Msza św. w katolickiej katedrze św. Józefa w Bukareszcie, 31 maja 2019. Zdjęcie: REUTERS/Remo Casilli

 

Więcej informacji na temat beatyfikacji  siedmiu rumuńskich biskupów greckokatolickich znajdziesz tutaj

Więcej na temat Liturgii w stołecznej katedrze  przeczytasz tu 

O Mszy św. w Şumuleu Ciuc przeczytasz tu 

 

Franciszek wspomniał również spotkanie z młodymi ludźmi, jakie odbył w Jassach i wizycie we wspólnocie Romów w Blaju.

 

Więcej informacji o spotkaniu z młodzieżą znajdziesz tu 

Więcej o spotkaniu ze wspólnotą Romów przeczytasz tutaj

 

TQ6oHk-fONU.jpg

Spotkanie z przedstawicielami społeczności romskiej w Blaju. Zdjęcie: Vatican Media/ REUTERS

 

Pełen tekst papieskiego podsumowania pielgrzymki do Rumunii znajdziesz tutaj 

 

u7rEy-EekmE.jpg

Wierni w sanktuarium maryjnym w Şumuleu Ciuc, gdzie papież Franciszek odprawił Mszę św. Zdjęcie: Octav Ganea / Reuters

 

Dobra moneta

Z okazji wizyty papieża Franciszka w Rumunii mennica tego kraju wyemitowała okolicznościową monetę. Na awersie umieszczono cztery kościoły katolickie w Bukareszcie, Sumuleu Ciu, Jassach i Blażu, które odwiedzi Franciszek. Rewers natomiast ozdabia portret papieża Franciszka oraz jego herb papieski. Wokół umieszczono napis: „Wizyta apostolska Jego Świątobliwości papieża Franciszka w Rumunii”.