St. Svithun menighet søker ny katekesekoordinator

St.Svithunlogo.png

 

St. Svithun menighet i Stavanger er en av Norges største katolske menigheter med over 15 000 medlemmer med 112 nasjonaliteter. Vi har om lag 10 søndagsmesser og 3 000 besøkende hver helg. I tillegg er det daglig aktiviteter med ulike grupper, katekese og kurs. Det er en ung og levende menighet med et par hundre frivillige. Staben består av sogneprest, fire kapellaner, en diakon, to sekretærer, katekesekoordinator, barne- og ungdomsarbeider, organist, kantor og vaktmester.

St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger | stavanger.katolsk.no | stavanger@katolsk.no | 51517020

 

 

 

Ledig stilling som katekesekoordinator (60%) i St. Svithun menighet

En av menighetens største oppgaver er å bistå foreldre og foresatte med trosformidling til deres barn og unge. Derfor tilbyr vi katekeseundervisning fra og med 1. klasse t.o.m. 9. klasse. Gjennom katekesen ønsker vi å gi de unge kunnskap om og erfaring med troen, slik at troen kan styrkes og modnes i den enkelte. Ca. 700 barn og unge går til katekese i menigheten på ulike språk. De som underviser er alle frivillige, men vi søker etter en som skal koordinere og tilrettelegge for undervisningen.

 
Arbeidsoppgaver:
 • Koordinering av alt katekesearbeid i menigheten
 • Frivillighetskoordinering innenfor den norskspråklige katekesen
 • Veiledning- og informasjonsarbeid ovenfor foreldre/foresatte
 • Tilrettelegge praktisk for katekese på ulike språk, og for katekesen i Egersund.
 • Sørge for undervisningsmateriale
 • Sette opp årsplan for undervisningen
 • Samarbeide med barne- og ungdomsarbeideren om tilrettelegging og gjennomføring av katekesehelger
 • Koordinering av søndagskolen (Ordets liturgi for barn)
 • Ansvar for skolebesøk og omvisning i kirken.
 • Delta på stabsmøter

Andre oppgaver kan tilkomme stillingen.

 

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring
 • Erfaring som kateket og/eller med katolsk barne- og ungdomsarbeid
 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Svært gode norsk- og engelskspråklig kunnskaper. Det er en fordel å kunne flere språk
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Politiattest må fremlegges
 
Vi kan tilby:
 • Spennende oppgaver og mulighet for å utgjøre en forskjell
 • Lønn etter gjeldende satser, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger

 

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og de andre ansatte på menighetskontoret. En må være forberedt på å kunne ta på seg arbeidsoppgaver utenfor eget ansvarsområdet ved behov.

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid utover 1 fast lørdag i måneden. Arbeidet følger i stor grad skoleåret, så må være i stand til å kunne jobbe lengre dager i forbindelse med katekeseårets begynnelse og slutt.

Stillingen avlønnes etter avtale avhengig av kompetanse og erfaring.

Tiltredelse ca 1. september for overlapp med nåværende katekesekoordinator som slutter 1. oktober.

 

Søknad sendes innen 15. august til St. Svithun Menighet ved p. Phu Nguyen, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger, eller på epost: stavanger@katolsk.no. Aktuelle kandidater innkalles til intervju i august.

Spørsmål vedrørende stillingen kan også rettes til nåværende katekesekoordinator Anne Kristine Ekroll (Anne.Kristine.Ekroll@katolsk.no) eller ungdomsprest Josef Ottersen (josef.ottersen@katolsk.no).