Nytt italiensk migrasjonsinitiativ: Eget kirkemøte om middelhavsområdet

 

 

ZELyiUKzOwY.jpg

SYNODALT MØTE: I 2020 vil pave Frans delta på kirkemøtet i Bari, Sør-Italia, med tema «Fredsgrensen Middelhavet». Pave Frans besøkte Bari 7. juli 2018. Her ber han i Basilica San Nicola. Foto: REUTERS/Tony Gentile

 

 

Den katolske kirke i Italia vil, etter å ha rådført seg med pave Frans, ta initiativet til et eget Middelhavs-prosjekt konsentrert rundt temaene migrasjon og fred.

 

Dette offentliggjorde lederen av den italienske bispekonferansen (CEI), kardinal Gualtiero Bassetti, i en tale sist søndag under patronatsfesten, skytshelgenfesten, i den nord-italienske byen Aquileia, skriver Kathpress.

 

Pave Frans deltar

Et høydepunkt i dette prosjektet blir et eget «synodalt» møte, et kirkemøte, for biskoper i alle land med kyst langs Middelhavet. Møtet vil finne sted i den sør-italienske byen Bari fra den 19. til den 23. februar 2020. Temaet vil være «Fredsgrensen Middelhavet» og pave Frans vil delta.

Lederne av de katolske bispekonferansene i middelhavslandene, inkludert de med Roma forente østkirkene, skal med dette «sammen og broderlig utrede og begrunne hva Gud i dag krever av Kirken i middelhavsområdet».

 

Særskilt overblikk

Kardinal Bassetti, erkebiskop av Perugia-Città della Pieve, fremhevet under sin tale at det store fellesskapet av lokale kirker i middelhavsområdet kan utvikle et «omfattende og organisk overblikk» over de krav situasjonen i Middelhavet stiller, på en helt annen måte enn det andre institusjoner kan.

«Mangfoldet av liturgiske, åndelige og kirkelige tradisjoner er et verdifullt tegn på synodalitet, også for kirker i andre regioner. Å lytte til stemmene i de lokale kirker i Midtøsten og Nord-Afrika, der det er dramatiske situasjoner, vil gi et mer realistisk syn på problemene og tillate at man kan utarbeide konkrete forslag i tråd med perspektivene i de berørte statene», heter det.

 

Universell

– Den katolske kirke kan med sin universelle visjon tillate at selv symbolske konstruksjoner som grenseanlegg og kulturell tilhørighet sees som tegn på enhet, og ikke som tegn på splittelse, understreket Bassetti i sin tale.

– Selv om historien har vært preget av fiendskap og misforståelser, av teologiske disputter og politiske grenseoverskridelser, har katolisismen alltid innerst inne stått for budskapet om inkludering og dialog. Denne dialogen har så langt overvunnet geografiske og kulturelle grenser og beriket alle sine deltagere. Med dette Middelhavs-initiativet vil Kirken i Italia også understøtte pave Frans’ profetiske læreembete og hans økumenikk i praksis, påpekte kardinal Bassetti, ifølge Kathpress.

 

Møteplass

At kardinal Bassetti offentliggjorde Middelhavs-initiativet under skytshelgenfesten i Aquileia, var ikke tilfeldig. Denne nord-italienske byen mellom Venezia og Trieste har siden antikken vært en møteplass for Europa og hele middelhavsområdet.  Kardinalen fremhevet at dagens kirke i Italia ser Aquileia som et forbilde når det gjelder å stå i tjeneste for fred og vitne om evangeliet.

Både østerrikske og slovenske stift hørte i sin tid til patriarkatet Aquileia. Under søndagens festgudstjeneste i Aquileias historiske basilika deltok derfor også biskoper fra nærliggende østerrikske og slovenske bispedømmer. I liturgien ble det brukt både latin, italiensk, friulisk (et eget nord-italiensk språk), slovensk og tysk. Aquileias skytshelgener er de hellige Hermagoras og Fortunatus.

 

Vitne om evangeliet

En egen komité har allerede en god stund forberedt møtet i Bari i 2020. Møtets sentrale tema vil være «lidelsen og håpet til folkene i middelhavslandene». Men migrasjonsspørsmålet vil ikke være det eneste som vil bli tatt opp. Møtet vil også diskutere Middelhavet som midtpunkt for en stor del av verdens befolkning, rundt en halv milliard mennesker bor i de ulike landene. I tillegg vil møtet behandle Kirkens situasjon i de ulike landene og hvordan lokale kirker kan vitne om evangeliet ved å forsvare menneskeverdet, føre interreligiøs dialog og bidra til sosial utvikling, bekjempe urettferdighet og sammen arbeide for fred.

Under en påfølgende lansering av initiativet siterte kardinal Bassetti den sicilianske presten og antifascisten don Luigi Sturzo: – Å nærme seg middelhavsområdet betyr å forstå det, betyr å elske det, ikke erobre det med makt, men med kultur. Tenkningen om Europa kan ikke bare skje fra nord. Vi kan ikke tillate at «markedets logikk» bringer Europa ut av balanse. Italia har et spesielt ansvar for å bidra til at Europa gjenfinner sine kulturelle og åndelige røtter i Middelhavsområdet.

 

Feilslåtte fremstøt

Kirkehistoriker professor Marco Giovanni fra Firenze gjorde under lanseringen oppmerksom på at «alle forsøk fra det internasjonale samfunnet på å løse problemene i middelhavsområdet har i den senere tid slått feil». Derfor kan Kirken, med sine røtter i området, yte et fundamentalt bidrag i dette arbeidet, mente han.

Toppsjefen i det italienske oljeselskapet ENI Claudio Descalzi minnet om de harde fakta: Rundt 500 millioner mennesker bor i Middelhavsområdet, det utgjør syv prosent av verdens befolkning og de skaper 10 prosent av globalt BNP. Men i landene nord for Middelhavet produseres det syv ganger mer enn i landene sør for Middelhavet. Også i dette perspektivet bør det kommende møtet i Bari se på hvordan de to sidene av Middelhavet kan nærme seg hverandre, poengterte Descalzi.

(Kathpress)