List pasterski biskupa Eidsviga

IMG_1889 2.jpeg

"Jest moim życzeniem, aby wszystkie parafie rozpoczęły w tym miesiącu uroczyste odnowienie przymierza chrzcielnego podczas Mszy św. we wszystkich językach w niedzielę 29 września 2019 roku. " - napisał w swoim Liście pasterskim biskup Eidsvig

 

 

List pasterski o nadzwyczajnym miesiącu misyjnym

 

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,

W tym roku Kościół na całym świecie obchodzi setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego papieża Benedykta XV Maximum Illud, który dotyczył misji Kościoła „ad gentes” skierowanej do ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Z tej okazji papież Franciszek wyraził pragnienie, aby w październiku 2019 r. poświęcić się w szczególny sposób działalności misyjnej Kościoła.

Kiedy podczas Zesłania Ducha Świętego, świętujemy to, że Bóg założył swój Kościół na fundamencie Apostołów i posłał im Ducha Świętego upamiętniamy również to, że natychmiast zaczęli oni wypełniać polecenie misyjne. W różnych językach głosili Chrystusa wszystkim zgromadzonym w Jerozolimie. Ojciec Kościoła św. Jan Chryzostom uczy nas, że był to znak, tego, że Ewangelia ma być głoszona wszystkim narodom i że wszystkie języki będą zjednoczone w wyznawaniu jednej wiary. Znajduje to odzwierciedlanie również, wtedy gdy składamy nasze dziękczynienie podczas prefacji na Zesłanie Ducha Świętego. Apostolska misja Kościoła ciągle pozostaje ta sama, dlatego dzisiaj wzywamy Ducha Świętego i modlimy się nieustannie o Jego pomoc, aby śmiało głosić zbawienie w imię Jezusa.

Misja „ad gentes” skierowana do ludzi, którzy nie znają Chrystusa, na przestrzeni całej historii Kościoła zyskuje nową aktualność. Sami pamiętamy chrześcijańską misję w Norwegii i odważnych misjonarzy, którzy przybyli do krajów skandynawskich w średniowieczu. Później, dzięki odkryciu nowych kontynentów, Kościół przeniósł się także na nowe obszary misyjne. W ostatnich dziesięcioleciach możemy cieszyć się, że Kościół rozwija się w Afryce i Azji, i gdzie Kościół zdobywa nowych ludzi dla Chrystusa. Ofiara współczesnych męczenników jest dla nas mocnym świadectwem, tego, że nawet dzisiaj Kościół jest żywy i ewangelizujący, jak za czasów apostołów.

Nie możemy jednak tylko patrzeć wstecz. I choć ważne jest, abyśmy wspierali misjonarzy Kościoła w najdalszych zakątkach, zarówno pod względem duchowym, jak i materialnym, to nie możemy patrzeć na misję Kościoła tylko w takiej perspektywie. Każdy z nas jest ochrzczony i posłany. W Kościele doświadczamy tego, gdy rodzice przychodzą, aby chrzcić swoje dzieci i tym samym zobowiązują się do nauczania ich o Chrystusie i pomagania im we wzrastaniu w wierze. Rodzice wypełniają polecenie misyjne.  Możemy również cieszyć się bogatym i kwitnącym życiem w naszych parafiach, gdzie ludzie poszukujący Boga z pewnością znajdą wierzących, którzy pomogą im zbliżyć się do Chrystusa czy to kapłanów, zakonników, czy zaangażowanych świeckich. Nieoceniony wysiłek na rzecz szerzenia wiary ma miejsce także w spotkaniu dzieci i młodzieży z Chrystusem w katechezie.

Miesiąc misji jest okazją, aby przypomnieć sobie, że wszyscy z chrztem jako podstawą jesteśmy posłani, aby głosić Radosną Nowinę. Jednocześnie doświadczamy, tego, że mniej ludzi jest chrzczonych w Norwegii i nie zna Chrystusa i Kościoła. Niezależnie od powodów tego, polecenie misyjne jest dla nas jasne i zobowiązuje nas do głoszenia Ewangelii we wszystkich okolicznościach. Dlatego zgłaszana jest potrzeba odnowienia naszego przymierza chrzcielnego. Jest to misja Kościoła, a nasza misja jest zbudowana na tym, aby podążać za przykładem apostołów i docierać do nieochszczonych i niewierzących z przesłaniem zbawienia. Szczególną uwagę poświęcimy temu w październiku, niech nasza diecezja, nasze parafie i nasze domy będą wypełnione przez Ducha Świętego, który w dniu Pięćdziesiątnicy został posłany do Kościoła i zainspirował apostołów do wyjścia w świat i głoszenia Ewangelii.

Jest moim życzeniem, aby wszystkie parafie rozpoczęły w tym miesiącu uroczyste odnowienie przymierza chrzcielnego podczas Mszy św. we wszystkich językach w niedzielę 29 września 2019 roku. Proszę również kapłanów, aby przygotowali wiernych na to wydarzenie i mówili na ten temat w kazaniach.

Mam również nadzieję, że w owym miesiącu każde zgromadzenie wraz z kapłanami, jak również każda rodzina i wspólnota, dokonają głębszej refleksji nad własną pracą misyjną, a następnie pod przewodnictwem Ducha Świętego wcielą słowa w czyn. Zostało to już zainicjowane na poziomie diecezji w Radzie Pastoralnej. Moim życzeniem jest, aby uczynić to priorytetem w naszej diecezji. My wszyscy, zarówno dzieci jak i młodzież, dorośli i starsi, możemy czerpać inspirację ze świętych misjonarzy.

W większości naszych parafii jest zwyczajem odmawianie Różańca w październiku. Dlatego wzywam parafie, aby w tym miesiącu uczyniły z działalności misyjnej Kościoła intencję modlitewną. Różaniec misyjny jest dobrą tradycją, która może wzbogacić modlitwę Kościoła. Niech Błogosławiona Maryja, Matka Boża i Gwiazda Ewangelizacji, wstawia się za nami i prowadzi na nowe obszary misyjne.

                                          

 

Wigilia Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca 2019 r

 

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskup Oslo

 

 

Les på norsk