Ogłoszenie prelatury Tromsø

Fjordenes Dronning_Storfjord.jpg

 

Biskup Berislav Grgić ogłasza, że:

Obecność cystersów w prelaturze Tromsø dobiegła końca.

 

Klasztor „Królowa fiordów” («Fjordenes Dronning» Monasterium Reginae Aestuariorum) w Storfjord został założony 5 września 2004 r. przez ówczesnego opata zakonu franciszkanów w Jędrzejowie (Abbatia B.M.V. de Andreovia) w Polsce, Edwarda-Kazimierza Stradomskiego O.Cist. Otwarcie odbyło się podczas koncelebrowanej pontyfikalnej Mszy przez biskupa Gerharda Goebela MSF.

 

Nowy opat w Jędrzejowie, Rafał Adam Ścibiorowski O.Cist. postanowił zakończyć obecność cystersów u nas w północnej Norwegii i wezwał swoich braci z powrotem do klasztoru w Polsce.

Dlatego - od 1 października 2019 r. - obecność cystersów w klasztorze „Królowa fiordów” oraz w kościele Świętej Rodziny w Storfjord i w całym Tromsø ustaje.

 

Przeniesienie dotyczy:

o. Marcin Tomasz Pater O.Cist. kończy posługę w diecezji Tromsø 31 sierpnia 2019 r. i przenosi się do Polski.

o. Christian Wójcik O.Cist. kończy swoją posługę w diecezji Tromsø 31 października 2019 r. i przenosi się do Polski.

o. Erhard Alfons Osmantzik MSF - ze skutkiem od 1 października 2019 r. - został mianowany administratorem parafii w zgromadzeniu Świętej Rodziny w Storfjord.

ks. Marcin Roland Szymańczuk przenosi się - z mocą od 1 października 2019 r. - z Hammerfest do Alta.

 

Czytaj po norwesku