Papieska pielgrzymka do Afryki: Madagaskar

9YnrUY5hW6Y.jpg

Podczas wizyty na Madagaskarze mocno brzmiały papieskie słowa na temat biedy i misji Kościoła - pomocy dla najbiedniejszych. Papież Franciszek z o. Pedro Opeka podczas spotkania ze społecznością Akamasoa. Zdjęcie: REUTERS

 

 

Madagaskar, który papież odwiedził 6 i 7 września, był drugim państwem na trasie afrykańskiej pielgrzymki Ojca Świętego. Wizyta Franciszka w tym państwie była nie tylko ważnym wydarzeniem kościelnym, ale także świętem narodowym. Cały czas pobytu Ojca Świętego wśród Malgaszów był dla wszystkich mieszkańców wyspy dniami wolnymi od pracy. Tak więc każdy czy to osobiście, czy za pomocą mediów miał możliwość uczestniczenia w papieskim pielgrzymowaniu.

 

Polski misjonarz ks. Marek Ochlak OMI, który pracuje na stałe na Madagaskarze w wywiadzie dla Radia Watykańskiego powiedział: „Malgasze przyjmowali Papieża z wielką radością. Jest to wydarzenie ogromne dla Madagaskaru, wiążące się z wielkimi nadziejami dla tego kraju, który jest biedny. Panuje atmosfera radości. Ulice są przystrojone zdjęciami Papieża, flagami Watykanu. Na każdym rogu można kupić obrazek z Franciszkiem. A zatem jest radosna atmosfera i ta atmosfera wszystkim się udziela. Wszyscy patrzą na tę podróż z wielkim entuzjazmem. Czasami jest to myślenie zbyt naiwne, są zbyt wygórowane oczekiwania, jakby nie wiadomo co miało się teraz wydarzyć. Oby te nadzieje mogły się spełnić. Na pewno przesłanie Papieża do prezydenta, do władz było mocne, bo kraj ciągle ma problem z biedą. Madagaskar należy do najbiedniejszych krajów świata. Być może ta wizyta przyniesie też umocnienie katolicyzmu w sytuacji, gdy na Madagaskarze, podobnie jak w wielu innych krajach Afryki, coraz bardziej wchodzi islam, wchodzi po cichu. Jestem misjonarzem, który pracuje w głębokim buszu, na wschodnim wybrzeżu, gdzie ludzie żyją tym wydarzeniem od kilku miesięcy. Z mojej misji przybyło 13 20-osobowych busów, co jest liczbą ogromną, jak na możliwości tego regionu. Nasi wierni przygotowali się do tego wydarzenia przez modlitwę. Na pewno to ich umacnia i scala. Wierzę, że wyda to duchowe owoce”.

 

Spotkanie z władzami: ekologia i sprawiedliwość społeczna

W sobotę rano Ojciec Święty przybył do Pałacu Prezydenckiego „Iavoloha”, aby spotkać się z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym. 

Podczas swojego pierwszego przemówienia na Madagaskarze, papież mówił m.in. o rozsądnym rozumieniu ekologii i niebezpieczeństwie globalizacji.

Podkreślił, że troska o wspólny dom jest warunkiem integralnego rozwoju. Jednak nie może się to odbywać kosztem społeczności lokalnych, dla których jedynym niekiedy źródłem utrzymania jest właśnie ta forma ludzkiej działalności prowadząca do degradacji środowiska naturalnego.

„Wasza piękna wyspa Madagaskar jest bogata w różnorodność biologiczną roślinną i zwierzęcą, ale bogactwu temu szczególnie zagraża nadmierne wylesianie, z którego korzyści czerpią nieliczni. Jej degradacja zagraża przyszłości kraju i naszego wspólnego domu. Jak o tym wiecie, pozostałym lasom zagrażają pożary, kłusownictwo, niekontrolowane wycinanie cennego drewna. Różnorodność biologiczna roślin i zwierząt jest zagrożona z powodu przemytu i nielegalnego eksportu. Prawdą jest również, że wiele z tych działań szkodzących środowisku zapewnia mieszkańcom tymczasowo przetrwanie. Ważne jest zatem tworzenie miejsc pracy i działań przynoszących dochód, które chronią środowisko i pomagają ludziom wyjść z ubóstwa. Innymi słowy, nie może być prawdziwego podejścia ekologicznego ani konkretnego działania na rzecz ochrony środowiska, bez sprawiedliwości społecznej przyznającej prawo do wspólnego przeznaczenia dóbr ziemi pokoleniom obecnym, ale także przyszłym”.

 

Większy fragment przemówieni papieża znajdziesz tu 

 

Spotkanie z biskupami: wpływ religii na życie społeczne

Podczas spotkania z malgalskimi biskupami w katedrze Andohalo papież Franciszek upomniał się o należne miejsce religii w sferze społecznej. Wskazał również, że spychanie jej wyłącznie do sfery prywatnej nie jest właściwe i zgodne z misją Kościoła.

„Nie można już dłużej twierdzić, że religia powinna się ograniczać do sfery prywatnej i że istnieje tylko po to, by przygotować dusze do nieba. Wiemy, że Bóg pragnie szczęścia swoich dzieci także na tej ziemi, chociaż powołane są do wiecznej pełni, ponieważ stworzył On wszystko «do użytkowania», aby wszyscy mogli z tego korzystać.  Stąd nawrócenie chrześcijańskie domaga się, byśmy rozważyli ponownie «w pierwszym rzędzie to, co dotyczy ładu społecznego i realizacji dobra wspólnego». W rezultacie nikt nie może od nas domagać się, abyśmy usuwali religię w przestrzeń tajemniczego wnętrza osób bez żadnego jej wpływu na życie społeczne i narodowe, nie przejmując się kondycją instytucji społeczeństwa świeckiego, bez wypowiadania się na temat wydarzeń, które interesują obywateli»”.

Ojciec Święty upomniał się również o ubogich, którzy powinni znaleźć się w centrum zainteresowania biskupów i całego Kościoła.

„Dzisiaj i zawsze ‘ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami Ewangelii’, a ewangelizacja skierowana do nich bezinteresownie jest znakiem Królestwa, które Jezus przyszedł przynieść. Należy stwierdzić bez zbędnych słów, jak nauczają biskupi północno-wschodnich Indii, że ‘istnieje nierozerwalna więź między naszą wiarą i ubogimi’. Nie pozostawmy ich nigdy samych. Innymi słowy, mamy szczególny obowiązek solidarności i ochrony wobec ubogich, usuniętych na margines i maluczkich, dzieci i osób najbardziej narażonych, ofiar wykorzystania i nadużyć” - powiedział papież podczas spotkania z biskupami na Madagaskarze.

 

Więcej na temat spotkania z biskupami znajdziesz tu 

 

Spotkanie z młodymi: działanie i walka ze zniechęceniem

Podczas spotkania z młodzieżą, które odbyło się w diecezjalnym kampusie Soamandrakizay papież zachęcił młodych ludzi do aktywności i opieraniu się goryczy, która prowadzi do myślenie, że „nic nie da się zrobić”. Jest to szczególnie ważne w sytuacji w jakiej znajdują się młodzi mieszkańcy Madagaskaru, pozbawieni często możliwości kształcenia i nauki.

 

Więcej na ten temat przeczytasz tu 

Tu przeczytasz więcej na temat sytuacji młodzieży malgaskiej

 

Spotkanie z siostrami klauzurowymi: małe kroki miłosierdzia

Podczas spotkania w klasztorze Karmelitanek Bosych w Antananarywie, do którego przybyły siostry klauzurowe z całego Madagaskaru, papież Franciszek mówił m.in. o „małych krokach miłosierdzia i miłości”, które sprawiają, że nasza dusza jest zdolna do czynienia wielkich rzeczy. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w podążaniu za Panem potrzebna jest odwaga, ale ponieważ to On wykonuje większą część pracy, większej odwagi wymaga oddanie Jemu inicjatywy.

 

Więcej na temat tego spotkania przeczytasz tu 

 

Obejrzyj filmowy skrót sobotnich wydarzeń na Madagaskarze 

 

 

Msza w Anananarywie: pokusa zamknięcia się w sobie

W papieskiej Mszy św. odprawionej na kampusie diecezjalnym Saomandrakizay w Antananarywie wzięło udział milion Malgaszów. W swojej homilii papież Franciszek nawiązał do Ewangelii i opowiadającej o zaproszeniu na ucztę królestwa niebieskiego.  Mówił m.in. o zniewoleniach na drodze do Królestwa Niebieskiego. Za największe z nich uznał „pokusę zamknięcia się w swoim własnym świecie”, która pozostawia niewielką przestrzeń dla innych „ubodzy są nieobecni, głos Boga nie jest słyszany, nie ma rozkoszowania się słodką radością Jego miłości, nie ma już entuzjazmu dla czynienia. Wiele osób, zamykając się w sobie, może czuć się „pozornie” bezpiecznymi, ale ostatecznie zamieniają się w ludzi drażliwych, narzekających, bez życia. Nie jest to wybór godnego i pełnego życia; nie jest to pragnienie, jakie Bóg żywi względem nas; nie jest to życie w Duchu rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 2)”.

 

Więcej na temat papieskiej homilii znajdziesz tutaj

 

Odwiedziny w mieście przyjaźni Akamasoa: ubóstwo nie jest przeznaczeniem

Wioska Akamasoa, jest jedną z 18 wiosek, które powstały z inicjatywy wspólnoty Akamasoa. Mieszkają w nich ludzie biedni, którzy pomagają sobie wzajemnie. Zwracając się do mieszkańców tej wioski papież Franciszek powiedział m.in.: „Ubóstwo nie jest fatalnym przeznaczeniem. Dziękuję Panu, który usłyszał wołanie ubogich i który okazał swoją miłość poprzez namacalne znaki, takie jak zbudowanie tej wioski”.

 

Więcej na temat tego spotkania przeczytasz tu

 

Modlitwa w intencji świata pracy w stoczni Mahatzana: „Oby nasze dzieci nie były zmuszane do pracy”

Przedostatnim punktem wizyty papieża były odwiedziny w kamieniołomomie, w którym pracuje 700 osób. Tam razem ze wspólnotą Akamasoa modlił się w intencji ludzi pracy. Wspólnota Akamasoa oferuje swoim podopiecznym możliwość skromnej pracy i mieszkanie. Prowadzi m.in. zakłady stolarskie i kamieniołom, gdzie wydobywa się granit.

 

Więcej na temat modlitwy papieża znajdziesz tu 

 

Obejrzyj filmowy skrót papieskiej niedzieli na Madagaskarze

 

Spotkanie z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami: słuchanie i uwielbienie

Ostatnim punktem papieskiej niedzieli było spotkanie z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w College de Saint Michel, gdzie Franciszek wygłosił przemówienie. Ks. Luciano Mariani, który relacjonował to spotkanie powiedział, że: „Słowem, które często przewijało się podczas przemówienia Papieża do księży i sióstr, było uwielbienie Pana. Powtórzył je kilka razy. Nasze działanie, nasza posługa powinny wyrażać chwałę Boga. Jego adorowanie jest nam bardzo potrzebne. Na ile nasze życie wyraża uwielbienie, na tyle nasza posługa jest rzeczywiście ewangelizacją. Jest to wtedy realizacja misji w imię Boga. Natomiast słuchanie jest najważniejszym wymiarem posługi kapłańskiej. Trzeba przede wszystkim, aby biskupi poświęcali czas na słuchanie swoich księży. Istnieje niebezpieczeństwo, że biskup w obliczu wielu wyzwań duszpasterskich i różnych potrzeb, kiedy np. jest zmuszony do szukania pieniędzy, będzie nieosiągalny w diecezji. Tego dzisiaj bardzo brakuje księżom. Potrzebna jest słuchająca, bliska obecność”.

Więcej na temat tego spotkania tu 

 

Artykuł o papieskiej podróży do Mozambiku znajdziesz tu:

część pierwsza

część druga