Peggy Bruce in memorian

 

R.I.P. Peggy Bruce (1929 – 2019)

peggyny.jpeg

Foto: Privat 

 

Peggy Bruce døde 8. september, litt over 90 år gammel. Hun var født 1. april 1929, og var døpt Margaret Mary, forkortet til Peggy som hennes engelske bakgrunn tilsa.

 

Norges Katolske Kvinneforbund, NKKF, (1924 – 2015) hadde mange grunner til å takke Peggy Bruce for hennes store engasjement for katolsk kvinnearbeid. Forbundet ble stiftet i 1924 og het da Norske Kvinders Katolske Forbund. Formålet var «At forene norske katolske kvindeforeninger i samarbeide til fremme av religiøse og intellektuelle interesser og til socialt arbeide, og  at representere norske katolske kvinder ved et skandinavisk samarbeide og likeoverfor utlandet, særlig ved de møter som avholdes av Union Internationale des Ligues Catoliques Féminines». Etter mange år og mange endringer ble navnet til slutt endret til Norges Katolske Kvinneforbund. Men etter at NKKF hadde feiret sitt 90-års jubileum i 2014, ble det snart klart at forbundet ikke kunne fortsette. Det var ikke mulig å etablere et styre, og forbundet ble nedlagt i 2015.

 

Peggy bidro gjennom mange år som aktiv i NKKF med å bygge opp og sikre organisasjonen i en vanskelig tid og ved å gjøre NKKF til en kvinnerøst som ble lyttet til både i den katolske kirken her og i det norske samfunnet. Selv etter at hun ikke lenger var aktiv i styret i NKKF, beholdt hun interessen for forbundet og møtte trofast opp på landsmøter og andre evenementer inntil forbundet ble lagt ned.

 

  

Peggy var nærmest vokst opp med katolsk kvinnearbeid. Hun fortalte en gang om sitt første møte med NKKF: «Min mor var aktiv i Elisabethforeningen i Bergen så langt tilbake jeg kan huske og formann der i flere perioder, og takket være henne og NKKF kom jeg som 16-åring for første gang til Oslo! På NKKFs landsmøte Bededagshelgen 1945 representerte hun Bergen, og jeg fikk være med, opplevde Oslo og hadde det helt storartet uten å være på landsmøte».

 

31 år senere, i 1976, begynte Peggys formannstid i NKKF. Forbundet hadde da strevd med å finne en organisasjonsform som gjorde det til en landsdekkende organisasjon. Dette var viktig, bla. for å kunne bli med i Norske Kvinners Nasjonalråd. Da daværende formann i NKKF gikk bort helt uventet, var det Peggy, sammen med Aimée Wedset, som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en ny organisasjonsstruktur, som kunne fungere bedre. De to utrederne kom med et vedtektsforslag, som innebar en struktur med landsstyre, råd og regioner. På landsmøte i Tromsø i 1976 ble så Peggy valgt til ny formann.

 

Hva jobbet NKKF med i Peggys styretid?

NKKF arrangerte seminarer på Mariaholm i forbindelse med rådsmøtene, et om Kvinnen i kirken – vårt ansvar som kristne kvinner i uland og hjemme og et om De fremmede blant oss – om innvandrere. Moder Teresa fondet, som ble startet av NKKF, var et konkret resultat av ulandsseminaret. Kontakt med andre organisasjoner var viktig – både i og utenfor kirken. NKKF hadde fast representant i Legmannsrådet og var med i Katolsk Studieråd. WUCWO, World Union of Catholic Women’s Organisations, ble etterhvert veldig viktig.  Sist, men ikke minst var engasjementet og samarbeidet med Norske Kvinners Nasjonalråd fruktbart.

 
NKKF var høringsinstans i mange saker som
  • form for borgerlig vielse
  • barneloven
  • permisjon under barns sykdom
  • pensjonsutredning og enkers pensjonsrettigheter.

 

Selv etter at andre overtok i styre og stell i NKKF, var Peggy en flittig og interessert deltaker på NKKFs landsmøter og rådsmøter, og hennes bidrag til diskusjoner og vedtak gjennom resten av forbundets levetid, ble alltid satt stor pris på. Vi som har hatt gleden og nytten av samarbeidet med henne og hennes bidrag til det katolske kvinnearbeidet, takker henne og ønsker for henne den evige freds hvile.

 

På vegne av tidligere styremedlemmer av NKKF,  

Rønnaug Aaberg Andresen,

tidligere leder av Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF) 1988 – 1997. 

 

Les mer