-Vår kirke er viktig for Norges fremtid

Cornelius.2.jpg

HÅPER Å BIDRA TIL VEKST: - Norge trenger en kirke som vår, sier p. Cornelius.

 

-Det viktigste jeg gjør som prest, er å tjene Gud og de troende, sier pater Cornelius Onwuekwe. Fra 1. september er han prest og sjelesørger for italiensk-talende i OKB og for afrikanere i Oslo.

 

Tekst og foto: Hans Rossiné 

 

Den 38 år gamle nigerianeren er vennligheten selv og full av pågangsmot foran sin tjeneste for de mange afrikanere og italiensktalende i Oslo katolske bispedømme. Pater Cornelius ankom Oslo og St. Olav domkirkemenighet i mai, og er allerede godt i gang med å lære seg norsk språk. Han synes nok været i hovedstaden er vel skiftende, men regner etter hvert med å tilpasse seg både det og de nye systemene han må sette seg inn i. Han ble sendt til Italia for første gang i 2003, og har tjent som prest i landet siden 2011.

 

Ønsket å skifte beite

-Men så ga jeg uttrykk for overfor min biskop at jeg gjerne ville virke i et annet miljø enn det jeg var vant med, og da ble det etter hvert Norge.  Det er jeg svært glad for, sier p. Cornelius.

Han har allerede rukket å feire messe for italiensktalende, (de finner sted hver lørdag klokken 18 i St. Joseph, klokken 17 fra oktober) og å møte mange nigerianere på en afrikansk fotballfestival som gikk av stabelen i Oslo forrige helg. Den 7. september skal han velsigne maten på New Yam Festival, en tradisjonell nigeriansk matfestival som markerer starten på innhøstingen.

 

Katolsk familie

P. Cornelius kommer fra en solid katolsk familie iEziachi, en by med 20 000 innbyggere sørøst i Nigeria. Han ble diakonviet den 29. august 2008 i Oliveto Lucano i Italia og presteviet den 9. januar 2010 i Orlu i Nigeria av biskop Augustine T. Ukwuoma.

Han virket som kapellan i St. Johannes menighet i Isiokpo, bispedømmet Orlu fra 2010, i Vår Frue av Karmel menighet i Campomaggiore i Italia fra 2011 og Santa Maria Assunta menighet i Stigliano  i Italia 2012–2019. I samme periode var han også sjelesørger på sykehus og eldrehjem i Stigliano.

 

Prosess

Prestekallet var en lang prosess, forteller p. Cornelius.

-Jeg begynte å synge i koret og tjene som ministrant ti år gammel. Når man er tolv år, må man velge blant tre skoleløp i Nigeria, og jeg valgte seminaret, som er en blanding av presteseminar og vanlig allmennskole. Jeg valgte det for å få en god katolsk utdannelse, men også fordi de er kjent for å ha gode og dedikerte lærere. 17 år gammel ville jeg slutte for å reise ut i verden, men så ombestemte jeg meg etter grundige samtaler, og 18 år gammel ble jeg overbevist om at det var prest jeg ville bli, for at dette er mitt kall og min vei i livet, sier p. Cornelius.

 

Cornelius1.jpg

TJENE HERREN OG DE TROENDE: P. Cornelius er ny prest for italienskspråklige i OKB og afrikanere i Oslo. Her i St. Joseph kirke i Oslo.

 

Bruker sine gaver

Etter det fulgte flere års studier i teologi og filosofi.

-Det viktigste jeg gjør som prest, er å bruke mine gaver til å tjene Herren og de troende. Jeg opplever at mange mennesker i dag lengter etter Gud, de trenger noen som kan møte lengslene deres og lede dem i riktig retning til Gud. Folk har behov for noen som gir dem ekte håp og åpner opp for en virkelighet som er bak dette livet. Noen som kan ta dem til Kristus, som fører dem på riktig vei.

-Livet har mening når vi følger Kirken, dess mer vi er hjemme i Evangeliet, dess mer mennesker blir vi. Gud åpner våre øyne, sier p. Cornelius.

 

Vokse

En av de største utfordringene han vil stilles overfor som prest, er å få menighetene og fellesskapene til å vokse, mener han.

-Å få dem til å vokse og sosialisere med andre språkgrupper blir svært viktig.

 

Fredfullt

I hans hjemland Nigeria er de kristne så vidt i flertall, med 50 % kristne, 49 % muslimer og 1 % animister (tror at alt i naturen har en sjel). Av de kristne er rundt 28 % katolikker.

-De kristne dominerer sør-øst i Nigeria, mens muslimene er i flertall i nord. I hovedstaden Lagos lever de fleste fredfullt side om side. Jeg vil ikke si at det er konflikter mellom muslimer og kristne, det er konflikter mellom ekstreme islamister og andre nigerianere. De ekstreme angriper også moderate muslimer.

Pater Cornelius håper han kan bidra til at Kirken i Norge vil vokse.

-Jeg tror Den katolske kirke i Norge er viktig for Norges fremtid. Norge trenger en kirke som vår, sier p. Cornelius.