Gościnność i szacunek: papieska pielgrzymka do Tajlandii

NlTcrpt7DMQ.jpg

„Jeśli jesteśmy braćmi, możemy pomóc światowemu pokojowi” – powiedział papież podczas spotkania z najwyższym patriarchą buddyjskim. Zdjęcie: Marco Tassi/Vatican Media

 

 

„Kiedy mamy sposobność okazać wdzięczność i docenić siebie, pomimo istniejących różnic, dajemy światu słowo nadziei, zdolne, by dodawać otuchy i wspierać tych, którzy są coraz bardziej zniszczeni podziałem” - powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z najwyższym patriarchą buddyjskim.

 

 

Trwa 32. papieska pielgrzymka, podczas której Ojciec Święty odwiedzi Tajlandię i Japonię. Między 19 a 23 listopada Franciszek przebywa w Tajlandii. W programie wizyty są spotkania z władzami i przedstawicielami innych religii. Ważną częścią podróży są spotkania z katolikami, którzy w Tajlandii stanowią mniejszość.

 

Budowniczowie gościnności

Podczas spotkania z władzami Tajlandii papież Franciszek mówił m.in. o właściwym rozumieniu globalizacji, która „potrzebuje doświadczenia jedności, która będzie szanowała i udzielała schronienia różnicom”. Ojciec Święty podkreślił również gościnność Tajów, którzy w przeszłości przyjęli uchodźców z sąsiednich krajów. Zwrócił uwagę na konieczność budowania szerokiej współpracy międzynarodowej, tak aby stworzyć ramy dla migracji bezpiecznej, uporządkowanej i uregulowanej. 

„Dziś bardziej niż kiedykolwiek nasze społeczeństwa potrzebują «budowniczych gościnności», mężczyzn i kobiet zatroskanych o integralny rozwój wszystkich narodów w łonie rodziny ludzkiej, która starałaby się o życie w sprawiedliwości, solidarności i braterskiej harmonii. Każdy z was, na swoim stanowisku poświęca swoje życie, aby sprawić, żeby służba dobru wspólnemu mogła dotrzeć do każdego zakątka tego państwa. Jest to jedno z najszlachetniejszych zadań osoby. Z tymi uczuciami i życzeniami, abyście mogli rozwijać powierzoną wam misję, modlę się o obfite Boże błogosławieństwo dla tego państwa, jego przywódców i jego mieszkańców” - powiedział Ojciec Święty.

Więcej na temat tego spotkania znajdziesz tutaj

 

Pięlęgnowanie dialogu

W Bangkoku papież Franciszek udał się do świątyni buddyjskiej, gdzie spotkał się z mnichami i najwyższym patriarchą buddyjskim. 92- letni Somdet Phra Ariyavongsagatanan IX przyjął papieża w królewskiej świątyni Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram. W swoim przemówieniu Ojciec Święty powiedział:

„Większość Tajów zaczerpnęła ze źródeł buddyzmu i przepoiła nim swój sposób oddawania czci życiu i swoim przodkom, prowadzenia wstrzemięźliwego stylu życia opartego na kontemplacji, oderwaniu od świata, ciężkiej pracy i dyscypliny”.

„Jesteście uważani za ludzi uśmiechu” - dodał Ojciec Święty.

Podkreślił również to, że „Nasze spotkanie wpisuje się w proces wzajemnego szacunku i uznania, zapoczątkowany przez naszych poprzedników”. Papież przypomniał, że minęło 50 lat od wizyty 17. najwyższego patriarchy buddyjskiego z Tajlandii u papieża Pawła VI w Watykanie. Zaznaczył, że „dialog ten był pielęgnowany”, co pozwoliło papieżowi Janowi Pawłowi II odwiedzić tę świątynię w 1984 roku.

Przywołując różne gesty i wizyty Franciszek wskazał: „Są to małe kroki, które pomagają świadczyć nie tylko w naszych wspólnotach, ale także w naszym świecie, tak bardzo pobudzającym do propagowania i generowania podziałów i wykluczeń, że możliwa jest kultura spotkania”.

„Kiedy mamy sposobność okazać wdzięczność i docenić siebie, pomimo istniejących różnic, dajemy światu słowo nadziei, zdolne, by dodawać otuchy i wspierać tych, którzy są coraz bardziej zniszczeni podziałem” - oświadczył Franciszek.

Papież wyraził wdzięczność ludowi Tajlandii za to, że od przybycia chrześcijaństwa do tego kraju przed wiekami katolicy, pomimo iż byli grupą mniejszościową, „korzystali z wolności w praktykach religijnych i przez wiele lat żyli w zgodzie ze swoimi buddyjskimi braćmi i siostrami”.

Ojciec Święty wskazał na potrzebę promowania wśród wiernych różnych religii „projektów miłosierdzia, zdolnych do generowania i umacniania konkretnych inicjatyw na drodze braterstwa, zwłaszcza wobec najuboższych, oraz w odniesieniu do naszego tak źle traktowanego wspólnego domu”, czyli planety.

„W ten sposób przyczyniamy się do budowania kultury współczucia, braterstwa i spotkania zarówno tutaj, jak i w innych częściach świata” - podkreślił papież.

Na zakończenie spotkania papież powiedział: „Modlę się, aby Wasza Świątobliwość był pełen wszelkiego Bożego błogosławieństwa, o zdrowie i dobre samopoczucie osobiste a także w intencji wzniosłej odpowiedzialności Waszej Świątobliwości za prowadzenie wierzących buddyjskich drogami pokoju i zgody”.

Watykan przytoczył też słowa Franciszka do zwierzchnika buddystów z ich rozmowy: „Jeśli jesteśmy braćmi, możemy pomóc światowemu pokojowi".

 

Świadectwo przyjaźni

Najwyższy patriarcha buddystów Tajlandii Somdet Phra Ariyavongsagatanana. Podkreślił, że wizyta papieża „jest ważnym historycznie wydarzeniem, świadectwem mocnej i cudownej przyjaźni między Kościołem katolickim a Buddyjską Sanghą Tajlandii”.

92-letni mnich, będący 20. z kolei najwyższym przywódcą buddyjskim swego kraju, przypomniał w swym przemówieniu, że 35 lat temu w tej samej świątyni w Bangkoku jego poprzednik podejmował Jana Pawła II, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego odwiedził najwyższego patriarchę Tajlandii. Podkreślił, że towarzyszyła temu atmosfera wzajemnego szacunku, ciepłego dialogu a obie strony okazały wzajemną gościnność, „dając w ten sposób świadectwo, że są ludźmi dobrymi i świętymi przywódcami”.

Patriarcha oświadczył następnie, że pod posągiem głównego Pana Buddy Angkiros w tej pagodzie znajdują się relikwie króla Chulalongkorna Ramy V, którego w 1897 (według ery buddyjskiej w roku 2440) przyjął na audiencji prywatnej w Watykanie Leon XIII. Nieco dalej spoczywają prochy innych monarchów, również przyjętych przez papieży: Ramy VII i jego małżonki - przez Piusa XI w 1934 (2477) oraz Ramy IX - przez Jana XXIII w 1960 (2503); ten drugi władca podejmował później Jana Pawła II w Bangkoku w 1984 (2527).

Relikwie „naszych umiłowanych poprzedników, spoczywające tutaj, czynią to miejsce świętym dla naszego spotkania, które jest żywym świadectwem mocnej i twórczej przyjaźni między naszymi dwiema religiami a nasi przodkowie w wierze cieszyliby się na nasz widok i widząc postęp w naszej głębokiej i trwałej przyjaźni” - powiedział zwierzchnik buddystów.

Podkreślił, że jest to wizyta nie kogoś nowego, ale „prawdziwego i wypróbowanego przyjaciela naszego narodu”, a odległość nie stanowi przeszkody dla naszych bliskich stosunków. Podziękował Ojcu Świętemu, że mimo zmęczenia długą podróżą zechciał go odwiedzić „z sercem pełnym szczerej przyjaźni”.

Swoje przemówienie sędziwy patriarcha zakończył słowami Buddy: „Ci, którzy nie czynią źle swym przyjaciołom, są szanowani w każdym miejscu”.

 

 F0PkJneCZ4E.jpgMottem papieskiej wizyty w Tajlandii są słowa: „Uczniowie Chrystusa, uczniowie misjonarze”.Zdjęcie: REUTERS/Jorge Silva/NTB Scanpix

 

 

Rozwijanie duszpasterstwa służby zdrowia

Po wizycie w świątyni buddyjskiej papież Franciszek udał się na spotkanie z personelem i chorymi w katolickim szpitalu św. Ludwika w Bangkoku.

Podczas tej wizyty Ojciec Święty przemawiał bezpośrednio do lekarzy i personelu medycznego, zwracając uwagę na trud ich pracy oraz na to, że potrzebują oni wsparcia od innych:

„Wy wszyscy, członkowie tej wspólnoty służby zdrowia, jesteście uczniami-misjonarzami, gdy patrząc na pacjenta, uczycie się nazywać go po imieniu. Wiem, że czasami wasza posługa może być ciężka i męcząca. Żyjecie pośród sytuacji ekstremalnych, a to wymaga by wam towarzyszono i wspierano w waszej pracy. Dlatego znaczące jest rozwijanie duszpasterstwa służby zdrowia, w którym nie tylko pacjenci, ale także wszyscy członkowie tej wspólnoty mogliby odczuć, że w swojej misji otoczeni są towarzyszeniem i wsparciem. Wiedzcie również, że wasze wysiłki oraz praca wielu instytucji, które reprezentujecie, są żywym świadectwem troski i uwagi, do których okazywania wszystkim ludziom, zwłaszcza osobom starszym, młodym i najbardziej bezbronnym, jesteśmy wezwani” d powiedział Ojciec Święty.

Więcej o tej wizycie znajdziesz tutaj 

 

Filmową relację z tej wizyty możesz zobaczyć poniżej