Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Presentation_titian.jpg

 

21 listopada Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu nie tylko wspominamy ważne wydarzenie z życia Matki Boskiej, ale uświadamiamy sobie Jej kluczową rolę w odkupieniu świata.

 

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny mówi nam wiele o tradycji żydowskiej, w której zwyczajem było ofiarowywanie dzieci służbie Bożej. Małe dzieci, zanim ukończyły piąty rok życia zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Bogu.

Rodzice Matki Bożej - św. Anna i św. Joachim zrobili podobnie. Stało się to prawdopodobnie wtedy, gdy Maryja miała trzy lata. Ten gest i zwyczaj miał dla nich szczególne znaczenie, ponieważ ich córka była długo wyczekiwanym i wymodlonym dzieckiem. Mała Maryja stanęła przed obliczem kapłana Zachariasza. Był to ten sam Zachariasz, który kilkanaście lat później w podeszłym wieku, dzięki łasce Boga doczekał się syna - Jana Chrzciciela. Niektórzy z autorów ewangelii apokryficznych twierdzą, że Maryja została w świątyni 12 lat do czasu zamążpójścia.

W Kościołach wschodnich panuje przekonanie, że Maryja faktycznie była ofiarowana w świątyni.

„Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny jest dla tradycji wschodniej jednym ze świąt bardzo drogich. Od XIV w. zaczęto je obchodzić także na Zachodzie. Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana swemu Panu”.

(Św. Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 21.11.1999)

 

 800px-Folio_137r_-_The_Presentation_of_the_Virgin.jpg

 

W Kościele katolickim dzisiejsze wspomnienie jest świętem patronalnym Sióstr Prezentek, założonych w 1626 r. w Krakowie przez Zofię z Maciejowskich Czeską dla nauczania i wychowania dziewcząt. Jest też dniem szczególnej pamięci o mniszkach klauzurowych. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posługująca się hojnością wiernych.

 

Więcej o Zgromadzeniu Panien Ofiarowania (Siostrach Prezentkach) przeczytasz tutaj