Velkommen til kallsmesse 5. desember

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet.

Ansvarlige for kallsmessen i desember måned er Maristene. De inviterer til kallsmesse torsdag 5. desember 2019 i St. Olav domkirke i Oslo kl. 18.00. Før messen vil det være sakramentstilbedelse og mulighet for skriftemål. 

Etter messen er det kirkekaffe i menighetssalen.

Alle hjertelig velkommen!

 

 

av Kathrine Låver publisert 28.11.2019, sist endret 28.11.2019 - 16:07