Abloom i OKB: Takket for støtte

 

ABLOOM.jpg  

VIKTIG FELLESERKLÆRING: Biskop Bernt I. Eidsvig mottok Ablooms felleserklæring fra organisasjonens leder, Faridah  S.Nabaggala, onsdag 18. desember.  FOTO: Kathrine Låver. 

  

Organisasjonen Abloom, som arbeider mot at tabuer, vrangforestillinger, overtroiske holdninger og atferd rammer mennesker som lever med funksjonshemminger, besøkte biskop Eidsvig onsdag 18. desember og takket for all støtte.

  

-Vi er svært takknemlig for din støtte. Ditt bidrag gjør at vi fortsetter å styrke vårt arbeid for mange barn, unge med nedsatt funksjonsevne. Slik at de blir sett, verdsatt og hørt samt deres pårørende, sa Ablooms leder, Faridah S. Nabaggala, da hun overrakte den endelige felleserklæringen.  Den slår fast at funksjonsnedsettelse ikke er noe som rammer barn, unge og voksne på grunn av familiens synder. 

 

Ingen straff

Nabaggala påpekte at Abloom er stolte over å ha skapt et felles mål: at ingen funksjonshemmede skal gå rundt og tenke at deres situasjon er en guddommelig straff.

 

Abloom har siden organisasjonens oppstart, registrert at tabuer, vrangforestillinger og overtroiske holdninger og atferd rammer mennesker som lever med funksjonshemminger. Mange lever med den tro at funksjonsnedsettelse er en guddommelig straff. På grunn av dette etablerte Abloom prosjektet «Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff». For å kvalitetssikre prosjektet samarbeidet de med forskere fra NTNU og OsloMet, i tillegg til teologer og andre fagfolk. 

Biskop Eidsvig takket for felleserklæringen og for organisasjonens arbeide.