Amerykańscy katolicy w świetle ostatnich badań

eI7UZF4lAf0.jpg

Czy głosy katolików w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w USA odegrają znaczącą rolę? REUTERS/Kevin Lamarque

 

 

 

Ostatnie badania przeprowadzone w USA pokazują, że wiara katolicka jest ciągle ważna dla Amerykanów i wpływa na ich preferencje wyborcze. Czy jest to dobra wiadomość dla Donalda Trumpa w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich?

 

Dla 84 procent Amerykanów i 86 procent amerykańskich katolików religia nadal pozostaje  ważnym elementem życia. Okazuje się jednak, że Kościół w Stanach Zjednoczonych poważnie zaniedbał wychowanie w wierze ostatnich pokoleń. Nawet wśród tych katolików, którzy deklarują, że gotowi są przyjąć bez zastrzeżeń całe nauczanie Kościoła, jedna trzecia nie wierzy, że Najświętszy Sakrament to realna obecność Jezusa, a nie jedynie jej symbol.

 

Opublikowane badania pokazały, że społeczność katolicka w tym kraju jest coraz bardziej podzielona. Największy wpływ na podziały nie ma jednak wiek czy pochodzenie etniczne, lecz stopień zaangażowania w życie religijne.

Katolicy, którzy regularnie przystępują do sakramentów, odmawiają różaniec i pozostają prawowierni w kwestiach doktrynalnych, mają inne poglądy i inaczej głosują niż katolicy, którzy praktykują okazjonalnie, a do katolickiej doktryny podchodzą w sposób wybiórczy.

Wszystkich katolików łączy jednak rozgoryczenie skandalami seksualnymi i zawód postawą biskupów względem tego kryzysu.

Ogólnie rzecz biorąc Amerykanie, którzy sami określają się mianem katolików stanowią 22 procent wyborców. 39 procent z nich przynajmniej raz w tygodniu chodzi do kościoła. 17 procent w pełni, a 41 procent niemal w pełni akceptuje katolickie nauczanie, 49 procent wierzy w realną obecność Jezusa w Eucharystii, 13 procent przynajmniej raz w roku przystępuje do spowiedzi.

 

W kontekście wyborów prezydenckich okazuje się, że 52 procent prawowiernych katolików zagłosuje na Donalda Trumpa. Poparcie dla obecnego prezydenta radykalnie spada wraz z osłabieniem wiary. Wśród katolików, którzy przyjmują niemal całą katolicką doktrynę może on liczyć na poparcie w granicach 35 procent. Jeszcze niższe jest ono wśród katolików nominalnych i wynosi zaledwie 28 procent.

 

Badania przeprowadzone przez sieć EWTN (The Eternal Word Television Network) pokazują ponadto postępującą liberalizację młodych pokoleń. Jest to o tyle ważne, że w przyszłych wyborach po raz pierwszy młodych katolickich wyborców będzie więcej niż starszych.
 

 

(na podst. Vatican News)