Handlingsplanen tar utgangspunkt i at Granavoll-plattformen stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

 

Nye initiativer

Handlingsplanen har en bred tilnærming og inneholder både nye initiativer og bygger videre på tiltak og innsats i allerede igangsatte handlingsplaner og strategier. Planen redegjør for lovgrunnlag og presenterer utdrag av eksisterende kunnskap.