Bilde av Erik Varden I

Høyoppløselig bilde av p. Erik Varden (t.h.); p. Ole Martin Stamnestrø, sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund, og generalvikar for Midt-Norge stift og biskop Bernt. I. Eidsvig av Oslo (t.v.). Begivenhet: Pontifikal olsokmesse i Nidarosdomen 2018, p. Varden preket. Foto: Jan Erik Kofoed

image/jpeg AbbedERik_JanERikKofoed7.jpeg — 668 KB