Ole Martin Stamnestrø

Foto: Mats Tande 6. oktober 2017 E-post Ole(dot)Martin(dot)Stamnestro(at)katolsk(dot)no

STAMNESTRØ, Ole Martin, født 16. mai 1979, oppvokst i Ås kommune syd for Oslo. Konverterte til Den katolske kirke i 2006.

Bachelorgraden i teologi ved universitetet i Durham i 2001.

Master i kirkehistorie i 2003, og doktorgrad i liturgihistorie 2007, ved universitetet i Oxford. Mastergrad i katolsk teologi 2010, ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Lisentiatsgrad i teologi 2012, ved LMU Universitetet i München.

Tilknyttet St. Eystein presteseminar fra høsten 2008.

18. juni 2010
Mottok ordinasjonskandidatur av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo
6. januar 2011
Innsatt som lektor av biskop Bernt Eidsvig
26. mai 2011
Innsatt som akolytt av biskop Bernt Eidsvig
6. januar 2012
Diakonviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt Eidsvig (bilder). Inkardinert i Oslo katolske bispedømme.
29. september 2012
Presteviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt Eidsvig (bilder)
30. september 2012
Feiret primiss (første messe) i St. Olav domkirke (bilder)
1. november 2012 – 1. september 2013
Kapellan i Vår Frue menighet, Ålesund
1. september 20131. mars 2020
Sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund
16. august 2015 – 1. mars 2020
Generalvikar for Midt-Norge stift

P. Ole Martin Stamnestrø forlot Norge 1. mars 2020 for å inntre i novisiatet ved oratorianer-ordenens hus i London (Brompton Oratory).

Privat: Adresse  The Oratory, Brompton Rd, Knightsbridge, London SW7 2RP, Storbritannia

av Webmaster publisert 05.10.2010, sist endret 24.04.2020 - 13:27