List pasterski Biskupa Eidsviga o nadzwyczajnym miesiącu misyjnym

Biskup wzywa parafie do tego, aby w październiku uczyniły działalność misyjną Kościoła intencją modlitewną

IMG_2628.jpeg

ZADANIE: „Apostolska misja Kościoła ciągle pozostaje taka sama, dlatego dziś wzywamy Ducha Świętego i modlimy się nieustannie o Jego pomoc, aby z odwagą głosić zbawienie w imię Jezusa” - pisze biskup Bernt I. Eidsvig.

 

 

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,

W tym roku Kościół na całym świecie obchodzi setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego papieża Benedykta XV Maximum Illud, który dotyczył misji Kościoła „ad gentes” wobec ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Papież Franciszek w tym względzie wyraził życzenie, aby październik 2019 r. był poświęcony w sposób szczególny działalności misyjnej Kościoła.

 

Kiedy świętujemy w dniu Pięćdziesiątnicy, to że Bóg założył swój Kościół na fundamencie Apostołów i posłał im Ducha Świętego, przypominamy sobie również, że natychmiast zaczęli oni wypełniać polecenie misyjne. W różnych językach głosili Chrystusa wszystkim zgromadzonym w Jerozolimie. Ojciec Kościoła św. Jan Chryzostom uczy nas, że był to znak, tego że Ewangelia ma być głoszona wszystkim narodom i że wszystkie języki będą zjednoczone w wyznaniu jednej wiary. Powtarza się to również, gdy składamy nasze dziękczynienie podczas prefacji na Zesłanie Ducha Świętego. Apostolska misja Kościoła ciągle pozostaje ta sama, dlatego dzisiaj wzywamy Ducha Świętego i modlimy się nieustannie o Jego pomoc, aby śmiało głosić zbawienie w imię Jezusa.

 

 

„W ostatnich dziesięcioleciach możemy cieszyć się, że Kościół rozwija się w Afryce i Azji, i gdzie Kościół zdobywa nowych ludzi dla Chrystusa”.

 

 

Misja „ad gentes” dla ludzi, którzy nie znają Chrystusa na przestrzeni historii Kościoła zyskała nową aktualność. Sami pamiętamy chrześcijańską misję w Norwegii i odważnych misjonarzy, którzy przybyli do krajów skandynawskich w średniowieczu. Później, dzięki odkryciu nowych kontynentów, Kościół przeniósł się także na nowe obszary misyjne. W ostatnich dziesięcioleciach możemy cieszyć się, że Kościół rozwija się w Afryce i Azji, i gdzie Kościół zdobywa nowych ludzi dla Chrystusa. Ofiara współczesnych męczenników jest dla nas mocnym świadectwem, tego że nawet dzisiaj Kościół jest żywy i ewangelizujący, jak za czasów apostołów.

 

Nie możemy tylko patrzeć wstecz. I choć ważne jest, abyśmy wspierali misjonarzy Kościoła w najdalszych zakątkach, zarówno pod względem duchowym, jak i materialnym, to nie możemy patrzeć na misję Kościoła tylko w takiej perspektywie. Każdy z nas jest ochrzczony i posłany. W Kościele doświadczamy tego, gdy rodzice przychodzą, aby chrzcić swoje dzieci i tym samym zobowiązują się do nauczania ich o Chrystusie i pomagania im we wzrastaniu w wierze. Rodzice wypełniają polecenie misyjne.  Możemy również cieszyć się bogatym i kwitnącym życiem w naszych parafiach, gdzie ludzie poszukujący Boga z pewnością znajdą wierzących, którzy pomogą im zbliżyć się do Chrystusa, czy to kapłanów, zakonników, czy zaangażowanych świeckich. Nieoceniony wysiłek na rzecz szerzenia wiary ma miejsce także w spotkaniu dzieci i młodzieży z Chrystusem w katechezie.

 

Miesiąc misji jest okazją, aby przypomnieć sobie, że wszyscy z chrztem jako podstawą jesteśmy posłani, aby szerzyć Radosną Nowinę. Jednocześnie doświadczamy, tego, że mniej ludzi jest ochrzczonych w Norwegii i nie zna Chrystusa i Kościoła. Niezależnie od powodów tego, polecenie misyjne jest dla nas jasne i zobowiązuje nas do głoszenia Ewangelii we wszystkich okolicznościach. Dlatego zgłaszana jest potrzeba odnowienia naszego przymierza chrzcielnego. Jest to misja Kościoła, a nasza misja jest zbudowana na tym, aby podążać za przykładem apostołów i docierać do nieochszczonych i niewierzących z przesłaniem zbawienia. Szczególną uwagę poświęcimy temu w październiku, niech nasza diecezja, nasze parafie i nasze domy będą wypełnione przez Ducha Świętego, który w dniu Pięćdziesiątnicy został posłany do Kościoła i zainspirował apostołów do wyjścia w świat i głoszenia Ewangelii.

 

„My wszyscy, zarówno dzieci, jak i młodzież, dorośli i starsi, możemy czerpać inspirację ze świętych misjonarzy”.

 

Jest moim życzeniem, aby wszystkie parafie rozpoczęły w tym miesiącu uroczyste odnowienie przymierza chrzcielnego podczas Mszy św.  we wszystkich językach w niedzielę 29 września 2019 roku. Proszę również kapłanów, aby przygotowali wiernych na to wydarzenie i mówili na ten temat w kazaniach.

 

Mam również nadzieję, że w owym miesiącu każde zgromadzenie wraz z kapłanami, jak również każda rodzina i wspólnota, dokonają głębszej refleksji nad własną pracą misyjną, a następnie pod przewodnictwem Ducha Świętego wcielą słowa w czyn. Zostało to już zainicjowane na poziomie diecezji w Radzie Pastoralnej. Moim życzeniem jest, aby uczynić to priorytetem w naszej diecezji. My wszyscy, zarówno dzieci jak i młodzież, dorośli i starsi, możemy czerpać inspirację ze świętych misjonarzy.

 

W większości naszych parafii jest zwyczajem odmawianie Różańca w październiku. Dlatego wzywam parafie, aby w tym miesiącu uczyniły z działalności misyjnej Kościoła intencję modlitewną. Różaniec misyjny jest dobrą tradycją, która może wzbogacić modlitwę Kościoła. Niech Błogosławiona Maryja, Matka Boża i Gwiazda Ewangelizacji, wstawia się za nami i prowadzi na nowe obszary misyjne.

                                              

 

Wigilia Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca 2019 r

 

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskup Oslo

 

 

 

 

Czytaj po norwesku

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny przeczytasz tutaj