Solidarność i współczucie. Przemówienie bp Eidsviga

DSC_0954 (2).JPG

 

 „Kiedy w roku 2016 francuski ksiądz został zabity podczas odprawiania Mszy św., wy, nasi muzułmańscy przyjaciele, skontaktowaliście się z nami, aby złożyć nam kondolencje i wyrazić swoje współczucie. Delegacja z przywódcami muzułmańskimi przybyła na wizytę solidarnościową do katedry św. Olafa. Wasze współczucie i ludzkie wsparcie wywarły na nas silne i trwałe wrażenie. Dziś przyszła moja kolej, aby odpowiedzieć na ten gest” - powiedział biskup Eidsvig podczas spotkania w Islamskim Centrum Kultury.

 

Tłumaczenie i zdjęcia: Marat Tomczyk-Maryon

 

W ostatni piątek 22 marca odbyła się w Oslo akcja solidarnościowa, w której wzięli udział przedstawiciele kościołów, grup wyznaniowych i władz miasta. Akcję nazwaną #tryggibønn (bezpieczeństwo w modlitwie) przygotowała Rada Współpracy Religijnej i Wyznaniowej Samarbeisrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

DSC00942.jpg

Goście zostali zaproszeni do Islamskiego Centrum Kultury w Oslo. Biskup Bertn Eidsvig i burmistrz Oslo, pani Marianne Borgen (na zdjęciu poniżej) wygłosili przemówienia, w których dali wyraz swojej solidarności i współczucia po atakach terrorystycznych jakie miały miejsce w Nowej Zelandii.

 

Obejrzyj film na Facebooku

 

 

Przemówienie biskupa Bernta Eidsviga wygłoszone w Islamskim Centrum Kultury

 

 

Drodzy przyjaciele,

Wszyscy jesteśmy poruszeni i zasmuceni atakami terrorystycznymi, które miały miejsce 15 marca w Christchurch w Nowej Zelandii. To, że ludzie - nie wyłączając małych dzieci - którzy zebrali się na modlitwę w swoim miejscu kultu zostali zabici, porusza nas wszystkich. Jeszcze bardziej  odrażające jest to, kiedy powiąże się ten akt terrorystyczny z potwornym atakiem jaki miał miejsce w Norwegii 22 lipca 2011, który został uzasadniony tą samą nienawiścią do islamu, która wtedy doprowadziła do najkrwawszej zbrodni wobec naszego narodu w czasach pokoju. I dzieje się to w czasach, gdy nieufność wobec muzułmanów wzrasta w całej Europie, również w Norwegii.

Wiele kościołów i związków wyznaniowych doświadcza tego, że ich spólnoty są narażone na ataki w kościołach i w innych miejscach spotkań. Na szczęście w Norwegii zdecydowana większość ludzi może praktykować swoją wiarę i wyznawać przekonania bez obawy o swoje fizyczne bezpieczeństwo. Jednak niektóre grupy w Norwegii  spotykają się z pełnych nienawiści wypowiedziami skierowanymi przeciwko ich tradycji, co idzie w parze z negatywnymi postawami w społeczeństwie. To sprawia, że atak terrorystyczny za granicą wzbudza strach również tutaj w domu.

Podobnie jak Norwegia, Nowa Zelandia jest krajem, który nie jest w stanie wojny. Ludzie wyznający różne religie, żyją razem, przestrzegają tych samych ustawowych praw. Jednak w ostatnim tygodniu Nowa Zelandia doświadczyła przerażającego ataku terrorystycznego i nie możemy zignorować tego, że muzułmanie w naszym kraju odczuwają większą niepewność w wyrażaniu swojej religii. Jest to godne ubolewania, to nie powinno mieć miejsca w naszym otwartym społeczeństwie.

Kilka dni przed atakiem terrorystycznym w Nowej Zelandii opublikowano naukowy raport, który wskazuje na zwiększoną dyskryminację muzułmanów w naszym kraju. Nasi polityczni przywódcy muszą dać jasny wyraz tego, że jest to nieakceptowalne. Wiemy, że w tej chwili trwają prace różnych resortów nad planem przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji na tle etnicznym i religijnym. Równie ważne jest wyrażanie sprzeciwu w czynach i działaniach.

 

DSC00943.JPG

 

Kiedy wy - nasi muzułmanie - przeżywacie większy strach z powodu waszej przynależności religijnej, chcemy pokazać i powiedzieć, że jesteśmy z wami. Akcja #tryggibønn (bezpieczeństwo w modlitwie) mówi właśnie o tym. Chcemy pokazać wam i całemu światu, że stoimy razem ponad podziałami religijnymi, wtedy, gdy jeden z nas jest zagrożony. Moja wolność jest zależna od twojej wolności, a w naszym otwartym społeczeństwie, każdy powinien żyć swoją wiarą albo wyrażać swój światopogląd bez strachu. Akcja #tryggibønn mówi o społeczności i solidarności, która jest ponad różnicami wynikającymi z wiary.

W Radzie Współpracy Religijnej i Wyznaniowej (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) jesteśmy dumni, że żyjemy w społeczności wyznającej różne podglądy. Uznajemy wzajemne prawo do odmiennej wiary i różnych przekonań. Niemniej musi istnieć płaszczyzna, gdzie wyrażamy te same przekonania, jest nią to, że wszyscy muszą przestrzegać demokratycznego prawa i że każdy ma prawo do  tych samych praw, które daje demokracja. Zabezpieczenie społeczne i zaufanie idą ze sobą w parze. Wszyscy powinni żyć swoją wiarą lub w zgodzie ze swoim światopoglądem, bez strachu.

 

DSC00962.jpg

 

Dzisiaj gromadzimy się, aby okazać wam naszą solidarność i współczucie. Kiedy w roku 2016 francuski ksiądz został zabity podczas odprawiania Mszy św., wy, nasi muzułmańscy przyjaciele, skontaktowaliście się z nami, aby złożyć nam kondolencje i wyrazić swoje współczucie. Delegacja z przywódcami muzułmańskimi przybyła na wizytę solidarnościową do katedry św. Olafa. Wasze współczucie i ludzkie wsparcie wywarły na nas silne i trwałe wrażenie. Dziś przyszła moja kolej, aby odpowiedzieć na ten gest. I muszę powiedzieć, że niestety. Niestety, ponieważ dochodzi do aktów terroru, terroru na tle religijnym. Jednak w Norwegii jest wyrażana nadzieja, że będziemy dziś z wami. Przewódcy wielu wspólnot religijnych i wyznaniowych są tu dziś u was, po to, aby powiedzieć, że w naszym kraju wszyscy powinni być bezpieczni, kiedy praktykują swoją religię. W naszym społeczeństwie wszyscy będą bezpieczni w modlitwie (#tryggibønn)

 

Biskup Oslo

 +Bernt Eidsvig

Oslo, 22 marca  2019.

 

 

 

 

Czytaj po norwesku 

Przeczytaj więcej o akcji #tryggibønn