2019

Nyheter fra verdenskirken 2019
Høringsuttalelse fra Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme til endringer i bioteknologiloven

Oslo katolske bispedømme ved Pastoralavdelingen (Fagavdelingen) takker for Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) invitasjon til å avgi høringsuttalelse om «Endringer i bioteknologiloven». De etiske problemstillingene lovendringene berører er av så alvorlig, prinsipiell art at et utførlig høringssvar er nødvendig. Pastoralavdelingen (Fagavdelingen) i Oslo katolske bispedømme Oslo, 2. september 2019.

av Mats Tande publisert 18.12.2018, sist endret 08.05.2020 - 09:27