Studia w Polsce: program stypendialny dla Polonii

NAWA Anders logo.jpg

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabory wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia II stopnia. Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA -  link do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00

 

Celem Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa jest umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia (nieposiadającej polskiego obywatelstwa) odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się także do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. Program oferuje stypendium umożliwiające młodzieży polskiego pochodzenia podjęcie od roku akademickiego 2020/2021 studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia w polskich uczelniach. Studia w Polsce mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym na warunkach stypendialnych.

NAWA Anders plakat.jpg

Program stypendialny im. gen. Wł. Andersa od lat jest rozpoznawalny w środowiskach polonijnych, gdzie ugruntował swoją pozycję i corocznie przyciąga rzeszę kandydatów. Od 2020 roku Agencja rozszerza jego zakres geograficzny, umożliwiając kandydatom polskiego pochodzenia z całego świata otrzymanie stypendium na odbycie studiów w Polsce. Dlatego też zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie informacji o Programie wśród młodzieży polskiego pochodzenia oraz zamieszczenie informacji na stronach internetowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, jak również sugestiom płynącym z polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, w bieżącym roku planujemy przeprowadzenie egzaminów kwalifikujących dla osób ubiegających się o stypendium na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie w okresie od majado lipca 2020 roku. Ocenę wniosków w Programie planujemy zakończyć do połowy lipca bieżącego roku.

Więcej informacji o programach stypendialnych, regulaminy oraz ogłoszenia o ich uruchomieniu są dostępne na stronie  internetowej NAWA

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Zespołem ds. Programu Stypendialnego dla Polonii, e-mail: polonia@nawa.gov.pl

 Skjerbilde.PNG

 

Skjeraaaaaambilde.PNG