Velkommen til halvdagsretrett i fastetiden inspirert av Laudato Sí

Den 29. februar inviterer Sta. Katarinahjemmet og Sant’Egidio til en halvdags fasteretrett inspirert av den pavelige encyklika Laudato Sí for at vi skal bli mer bevisst på de åndelige sider ved de store endringene vi står overfor. 

 

Tid: Lørdag 29. februar kl. 14.00. Avsluttes i St. Dominikus

Sted: Sta. Katarinahjemmet, Gjørstads gt. 9, Rosahjemmet, rødt trehus  

Arrangert av Sta. Katarinahjemmet og Sant’Egidio

 

En av de største utfordringene verden står overfor er klima og miljøendringer. Vi vet stadig mer om hva som skjer og konsekvensene blir tydeligere, og det er de fattige og svake som rammes hardest. Pave Frans skriver derfor et brev til alle mennesker med en appell om å ta vare på vårt felles hjem og vise omsorg for de svakeste i våre samfunn. 

 

For kristne og troende i mange religioner har dette engasjementet også en dyp åndelig betydning – å ta vare på skaperverket, vårt felles hjem, og våre brødre og søstre. Utfordringene krever konkret handling på alle plan i samfunnslivet, like mye som enkeltmenneskers bidrag. Samtidig kaller pave Frans oss til å stoppe opp, han sier at denne krisen også har en moralsk dimensjon. Derfor kan et engasjement for miljø og sosiale utfordringer også være en kilde til omvendelse og en oppdagelse av åndelig rikdom. 

Fra Laudato sí: Våre relasjoner til miljøet kan aldri ses isolert fra våre relasjoner til andre og til Gud.   

  

Program 

Tema: Laudato si – kallet til omvendelse

14.00-14.15    Kaffe og velkommen

14.15-15.15    Innlegg 1: En helhetlig økologi - en helbredelse av våre relasjoner.

Samtale

15.15-15.45    Meditasjon

15.45-16.00    Pause

16.00-16.45    Innlegg 2: Økologisk omvendelse - kilder og eksempler.

Samtale

16.45-17.00    Pause

17.00-17.30    Tilbedelse

17.45               Avgang til St. Dominikus, messe - vesper

 

Det er satt av tid til stillhet i kapellet på Katarinahjemmet.

 

Velkommen!

av Kathrine Låver publisert 28.01.2022, sist endret 10.02.2020 - 16:54