Papieska intencja na luty: usłyszmy krzyk migrantów

 

W intencji modlitewnej na luty Ojciec Święty wezwał do wsłuchania się w krzyk migrantów. Franciszek zwraca uwagę, że nie możemy być milczącymi wspólnikami handlu ludźmi, a tym bardziej jego uczestnikami. Musimy przeciwstawić się tym, którzy żyją z nieszczęścia innych i wykorzystują ich desperację. Należy pracować nad przezwyciężeniem nierówności, które sprawiają, że jedna osoba może uczynić drugą niewolnikiem.

 

 

 W wideo przekazanym za pośrednictwem Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej papież powiedział: „Migranci są często ofiarami handlu i przemytu ludzi. Wśród różnych przyczyn, dzieje się to między innymi z powodu korupcji tych, którzy są gotowi zrobić wszystko, aby się wzbogacić. Pieniądze z tych interesów są brudne, podstępne, są splamione krwią. Nie przesadzam. To pieniądze splamione krwią. Módlmy się, aby krzyk naszych braci migrantów, którzy są ofiarami handlu ludźmi i przemytu osób, został usłyszany i zauważony”.