Nye tiltak for å hindre korona-smitte

 

Biskop Eidsvig: – Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt av korona-epidemien

Biskop Bernt I. Eidsvig 145015.jpg

NYE TILTAK: Biskop Eidsvig oppfordrer prester og troende til å lytte til helsemyndighetenes råd og rette seg etter smittevernstiltakene for messefeiringen. – Vit at Kirken står til deres disposisjon til enhver tid, sier han. Foto: CF- Wesenberg

 

Kjære troende,

den raske spredningen av korona-viruset er bekymringsfull. Vi kjenner smerten til dem som er rammet, og ber for dem.
Jeg oppfordrer prester og troende til å vise varsomhet og å følge nøye med på Folkehelseinstituttet og lokale myndigheters råd og anvisninger.

Bispedømmet Roma har besluttet å innstille alle messer frem til og med 3. april. At det ikke feires offentlige messer i Roma, gjør sterkt inntrykk. Tiltaket vitner om alvoret i situasjonen. Å lukke våre kirker er foreløpig ikke aktuelt i Norge, men flere tiltak iverksettes nå.

 

De nye tiltakene gjelder i første omgang frem til palmesøndag: 

  • Sogneprestene må følge årvåkent med på – og respektere – lokale myndigheters råd og tiltak. Dersom skolene stenges lokalt, må vi vurdere katekeseundervisningen i menigheten.
  • All kirkelig aktivitet som samler mange mennesker, begrenses til et minimum.

Tidligere tiltak videreføres, nå som pålegg, ikke anbefalinger:

  • Unngå håndhilsning før, under og etter messen. Dette gjelder også presten.
  • Motta kommunion i én skikkelse (kun håndkommunion).
  • Alle vievannskar skal være tomme.

 

Jeg presiserer at dersom du er i tvil om egen helsetilstand, merker sykdomssymptomer eller er syk, så er du unntatt fra din messeplikt.

Dersom du holder deg hjemme fra messefeiringen, oppfordrer jeg deg til bønn om åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie.

Mange opplever dette som en krevende tid og mange er berørt. Jeg anmoder om de troendes forbønn for disse. Vit at Kirken står til deres disposisjon til enhver tid.

 

Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt.

 

Ved forbønn av Guds Hellige Mor Maria og Hellige Olav.

 

Deres biskop,

+Bernt Eidsvig

Oslo, 10. mars 2020.

 

 

Les på polsk

Les mer

 

Unknown.jpeg