Bezpośrednie transmisje Mszy wielkanocnych z katedry św. Olafa

Biskup Bernt  Eidsvig odprawi wszystkie Msze podczas Wielkiego  Tygodnia i Wielkanocy

 

TRANSMISJE WIELKIEGO TYGODNIA I WIELKANOCY : Biskup Bernt I. Eidsvig będzie świętować Wielkanoc razem z wiernymi poprzez transmisje internetowe: Niedziela Palmowa o godz. 11.00, Wielki Czwartek o 18.00, Wielki Piątek o 15.00, Wigilia Paschalna o 21.00 i Niedziela Wielkanocna o  godz. 11.00. Wszystkie transmisje można śledzić bezpośrednio na stronie głównej katolsk.no. Serdecznie zapraszamy!

 

Pandemia koronawirusa spowodowała, że nie możemy wspólnie odprawiać Mszy w naszych lokalnych kościołach, jednak nie mimo tego możemy świętować!  Diecezja katolicka w Oslo transmituje Msze i liturgie bezpośrednio z katedry św. Olafa przez cały Wielki Tydzień, Wigilię Paschalną i Niedzielę Wielkanocną.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen Tłumaczenie: Marta Tomczyk-Maryon

 

Biskup Bernt  Eidsvig odprawi Msze św. w Niedzielę Palmową, w Wielki Czwartek, weźmie udział w Triduum Paschalnym,  w Wigilii Paschalnej oraz odprawi Mszę w Niedzielę Wielkanocną:

- Nie mogę się doczekać, aby w ten sposób podzielić się z wiernymi Misterium Wielkiej Nocy. Każdy jest zaproszony do śledzenia naszych transmisji na żywo na katolsk.no i wzięcia udziału w uroczystościach wielkanocnych - mówi biskup Eidsvig.

 

Harmonogram Mszy, które będą transmitowane na stronie  katolsk.no. IMG_7441.jpeg

Niedziela Palmowa, 5 kwietnia, godz.  11:00,  z katedry św. Olafa w Oslo

Wielki Czwartek, 9 kwietnia, godz. 18.00, z katedry św. Olafa w Oslo

Wielki Piątek, 10 kwietnia, godz. 15.00, z katedry św. Olafa w Oslo

Wigilia Paschalna, 11 kwietnia, godz. 21.00, z katedry św. Olafa w Oslo

Niedziela Wielkanocna, 12 kwietnia, godz. 11:00, katedry św. Olafa w Oslo

 

Energiczny i wykwalifikowany zespół już od dwóch - trzech tygodni pracuje w kościele św. Józefa w Oslo. Kościół, który sąsiaduje ze szkołą św. Sunnivy  został przekształcony w studio do codziennego transmitowania na żywo kilku Mszy, nabożeństw i modlitw. Krzywa uczenia się była bardzo stroma, podobnie jak krzywa jakości transmisji: cyfrowy projekt pilotażowy przyniósł imponujące wyniki, między innymi dzięki proboszczowi Pålowi Bratbakowi, kapłanowi szkolnemu Josefowi Ottersenowi, Paulowi Maricowi i Seanowi Vincentowi Huertasowi; wszyscy oni są zaangażowani w transmisje z katedry św. Olafa w  Wielki Tydzień i w Wielkanoc.

 

 „Biskup poprowadzi nas przez skromną wersję liturgii wielkanocnej, która przekaże jednak moc i piękno święta Zmartwychwstania Pańskiego”. Ks. Josef Ottersen

 

Zwracamy się z pytaniem do ks. Josefa Ottersena:

– Wiele transmisji zostało już nadanych i wiele zostanie przeprowadzonych w Wielkanoc. Dlaczego Kościół zdecydował się na tak duże

wykorzystanie technologii cyfrowej?

– U nas, w kościele  św. Olafa mottem są słowa „Kościół nie śpi. Jezus nie jest w kwarantannie”. Teraz potrzebujemy Boga i Kościoła bardziej niż kiedykolwiek. Technologia cyfrowa umożliwia przyniesienie  doświadczania Boga  do społeczności, do domu wiernych. Kościół domowy, w którym rodzina musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za gromadzenie się przy Słowie Bożym i wspólną modlitwę, ponownie się odradza. Sądzę, że obraz ołtarzy domowych w naszej „sztafecie różańcowej” jest inspirujący. IMG_0349.jpeg

 W liturgii wielkanocnej ambicją jest nie tylko powiedzieć, że są odprawiane Msze św., ale także włączyć wiernych w Misterium. To jest podstawowa prawda naszej wiary. Misterium Wielkiej Nocy jest czymś, czego musimy doświadczyć każdego roku, tak,  aby śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa mogły się urzeczywistnić w naszym życiu.

 

– Z jakim odbiorem spotykają się Msze w Internecie?

– Odcięcie od sakramentów jest bolesne dla katolików. Bezpośrednie uczestnictwo we Mszy świętej wraz z modlitwą o komunię duchową, staje się długo oczekiwanym sposobem na połączenie nas z łaską sakramentalną. Pierwsza transmisja Mszy na żywo z biskupem wzbudziła duże zainteresowanie i głęboko poruszyła ludzi. Teraz sytuacja trochę się ustabilizowała, ale mamy  grono wiernych, którzy są stale wdzięczni. Ludzie zauważą również, że poprawia się  poziom techniczny - mówi ks. Josef, wskazując, że Watykan zachęca do transmisji Mszy na żywo:

Musimy  odprawiać Mszę - tam, gdzie jesteśmy. To nie jest tylko „show”, który organizujemy po Wiadomościach wieczornych. Mam więc nadzieję, że wierni skorzystają z okazji, aby zmienić piżamę na niedzielny strój, postępować zgodnie z liturgią, odpowiadać i śpiewać najlepiej jak potrafią. Myślę, że dobrze jest, gdy pole komentarza jest wypełnione odpowiedziami na Mszę i oznakami aktywnego uczestnictwa.

 

Biskup świętuje razem z nami

Biskup Bernt I. Eidsvig  będzie uczestniczył we wszystkich Mszach i w liturgii od Niedzieli Palmowej do Mszy w Niedzielę Wielkanocną. Msza Krzyżma Świętego, którą tradycyjnie odprawia się we wtorek w Wielkim Tygodniu jest obecnie przełożona na Zielone Świątki z powodu ograniczeń pandemii koronawirusa. Biskup postanowił na razie przedłużyć środki zapobiegania zarażeniom, które zostały ustalone w dniu 11 marca 2020 r. Dotyczy to również prelatury Trondheim.

– Czy możesz powiedzieć coś o tym, co zaplanowano na święta wielkanocne (Wielki Tydzień i Wielkanoc) w katedrze św. Olafa w Oslo?

– Nie ma wątpliwości, że będzie to inna Wielkanoc. Papież Franciszek nadał  jej ton piątkowym Urbi et Orbi. Biskup poprowadzi nas przez skromną wersję liturgii wielkanocnej, która przekaże  jednak moc i piękno święta Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególne będzie to, że wierni nie wypełnią kościoła z zapalonymi świecami w Noc Wielkanocną. Ale tym potężniej Światło Chrystusa - Lumen Christi - zajaśnieje.

Podczas Mszy będzie można złożyć ofiarę za pomocą numeru Vipps : 19014. Fundusze pokryją koszty  naszych transmisji, a reszta zostanie przekazana kościołom diecezjalnym.

 

Specjalista od  techniki cyfrowej z Hegnar Media

Transmisja pięciu dużych Mszy oraz liturgii podczas Wielkiego Tygodnia  i Wielkanocy nie jest błahym zadaniem: jest tak duże i wymagające, że diecezja szuka pomocy zewnętrznej, aby pokonać trudności. Celem dla wszystkich  wiernych  w całym kraju jest wziąć udział w Misterium Wielkiej Nocy z domu. Eksperci  od techniki cyfrowej z Hegnar Media Video Production mają długoletnie  doświadczenie w dużych produkcjach na żywo.Gordon3.jpeg

– Jakie masz oczekiwania wobec transmisji Mszy?

– Katedra św. Olafa jest znacznie piękniejszym miejscem niż to, z którego zwykle robimy transmisje. Oczekujemy wielu widzów  i transmisji o wysokiej jakości dźwięku i  obrazu. Cały zespół jest zachwycony i postrzega to jako wielki przywilej, że będzie  transmitować liturgię i  Msze wielkanocne  na żywo prosto do domu, do salonu -  mówi doradca Gordon Woldmo (na zdj. obok).

– Jakiego rodzaju przeżyć masz nadzieję dostarczyć widzom?

– Mam nadzieję, że każdy, kto będzie oglądać,  poczuje się, jakby uczestniczył w Mszy , jak gdyby był w kościele - mówi Woldmo.

 

Ochrona przed  zarażeniem podczas transmisji

Biskup, zespół transmitujący Msze  z kościoła katedralnego św. Olafa i Hegnar Media Videoproduksjon są świadomi, że podczas transmisji z katedry św. Olafa należy wprowadzić środki zabezpieczające przed  zarażeniem.

– Jakie środki bezpieczeństwa przed zarażeniem wprowadzicie podczas transmisji Mszy?

– Ochrona przed infekcją jest najwyższym priorytetem w tych trudnych dniach. W produkcji wideo Hegnar Media postępujemy zgodnie z zaleceniami ministerstwa zdrowia, a także stosujemy szereg własnych zaleceń, aby chronić naszych klientów i pracowników. Na przykład, jeśli producent lub operator poczuje objawy choroby  lub będzie musiał przebyć kwarantannę, mamy zastępców o takich samych kompetencjach. Dezynfekujemy sprzęt przed i po produkcji, biskup musi sam montować / umieszczać swój mikrofon, zachowujemy odległość od siebie (2 m) i używamy rękawiczek jednorazowych - mówi doradca Gordon Woldmo w Hegnar Media Video Production.

 

Ks. Josef na to samo pytanie odpowiada w taki sposób:

– Zarówno diecezja jak i wynajęta firma produkcyjna  mają na uwadze ochronę przed zarażeniem. Najważniejsze zalecenia dotyczą odległości (2 m), wykonywania czynności liturgicznych bez kontaktu i podawania rąk. Przeanalizowaliśmy Mszę niedzielną i sprawdziliśmy, gdzie musimy się lepiej pilnować. Oprócz szeregu zmian w liturgii i dostosowań logistycznych, zobaczysz, że biskup robi znacznie więcej sam, w tym przygotowuję. Chór składa się tylko z czterech osób, które są ustawione w odpowiednich odległościach na galerii z organami.

 

– Co chcesz powiedzieć tym, którzy już tęsknią za Mszami - i zależy im, aby właściwie świętować Wielkanoc?  - zwracamy się z tym pytaniem do ks. Josefa.

– Myślę, że ten dziwny czas Wielkiego Postu udowodnił, że właśnie po to, to robimy. Jeśli wejdziemy w to z wiarą, nadzieją i miłością, zrozumiemy, że Bóg jest nadal blisko i jednoczy nas w wyjątkowej wspólnocie. W cierpieniu i śmierci Jezusa widzimy Boga, który jest naprawdę wcielony w ciemnościach tego świata, a stamtąd wznosi nas ku wiecznemu światłu. Jest blisko tych, którzy cierpią. Być może nie jest dobrze tak bardzo przejmować się tym, co sami otrzymujemy podczas uroczystości wielkanocnych, ale myśleć o tym,  że dzięki uczestnictwu  i modlitwie możemy dać coś innym, tym którzy tego najbardziej potrzebują - mówi ks. Josef.

 

Katedra Świętego Olafa w Oslo jest zamknięta w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc aż do zakończenia transmisji. Kościół św. Józefa po drugiej stronie ulicy jest jednak otwarty.

 

 modlitwa.jpg

 

 

Czytaj po norwesku

Aktualnie obowiązujące zarządzenie biskupa Eidsviga znajdziesz tu 

Przeczytaj o komunii duchowej