Folder med prosedyre for overgrep begått av kirkelig medarbeider

20. februar 2020 vedtok Biskop Bernt I. Eidsvig nye prosedyrer for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift for når kirkelig medarbeider er mistenkt for, eller har gjort seg skyldig i, grenseoverskridende seksuell adferd.

application/pdf Folder_overgrep_2020.pdf — 300 KB