Kontrowersyjne propozycje zmian ustawy o biotechnologii: dzieci z zespołem Downa nie są pożądane

Kontrowersyjne propozycje zmian ustawy o biotechnologii zostaną przedstawione w norweskim parlamencie 26 maja

Możesz podpisać petycję przeciwko tej propozycji na stronie plasstilalle.com

NTB_bLRLBSStM4M.jpg

WIĘCEJ OPIEKI ZAMIAST DIAGNOSTYKI PŁODU: - Nasza chrześcijańska wiara zobowiązuje nas do przyjęcia każdej osoby z miłością oraz do wspierania i odciążania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji opiekuńczej - mówi Maria Fongen z Wydziału Duszpasterstwa. Zdjęcie: Robert Schlesinger / NTB scanpix

 

26 maja norweski parlament zagłosuje nad kilkoma propozycjami, które zmierzają do zaoferowania badań prenatalnych wszystkim kobietom. „Propozycje zmian prawnych zawierają w sobie element spadku po eugenice, która niszczy naszą cywilizację” - mówi Maria Fongen z Wydziału Duszpasterstwa Kościoła katolickiego.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen Tłumaczenie: Marta Tomczyk-Maryon

 

 

Organizacja Menneskeverd (Godność ludzka) uważa, że niepokojące  jest to, że główne partie: SV, Ap i FrP chcą sfinansować rutynowe badania genetyczne płodu ze środków budżetu publicznego. „To sygnał, że niektóre dzieci są mniej chciane w naszym społeczeństwie” - napisali w komunikacie prasowym.

 

To dotyka dzieci z zespołem Downa

Proponowane testy mają na celu wykrycie zespołu Downa i innych nieprawidłowości genetycznych. Większość osób, które dowiaduje się, że noszą dziecko z  zespołem Downa decyduje się na aborcję. Wezwanie ludzkości jest jasne: - Mamy nadzieję, że wielu dołączy do nas i wyraźnie powie, że dzieci z zespołem Downa i innymi chorobami są tak samo wartościowe jak  inne dzieci!

 0f4c5bcd-0098-420f-bec0-dc44d875ae21.jpg

KRYTYCZNIE: - Cieszę się, że Menneskeverd prosi parlament o wstrzymanie projektu ustawy, która pozbawi grupę ludzi jej podstawowego prawa, a mianowicie prawa do życia - mówi Maria Fongen z Wydziału Duszpasterstwa.

 

– 26 maja parlament zagłosuje nad kilkoma propozycjami zaoferowania diagnostyki płodu wszystkim kobietom. Dlaczego te propozycje są problematyczne?

– Propozycja diagnostyki  płodu - wczesnego badania ultrasonograficznego i testu NIPT (próbka krwi pobrana od matki w 9-11 tygodniu, która analizuje materiał genetyczny płodu) - jest problematyczna, ponieważ badania są przeprowadzane bez uwzględnienia dobrostanu płodu. Badanie krwi wykrywa przede wszystkim trisomię, a więc: zespół Downa, Edwardsa i Pataua; z czasem można odkryć wiele innych chorób. Dzisiaj nie ma możliwości wyleczenia chorób genetycznych lub dziedzicznych  - mówi Maria Fongen z Wydziału Duszpasterstwa Kościoła katolickiego.

SV, Ap i Frp chcą zagwarantować kobietom „bezpieczną” ciążę, bez odpowiedzialności za potrzeby dziecka. Aborcja jest przedstawiana matkom  jako „rozwiązanie”. Takie poglądy dyskryminują nienarodzone osoby ze względu na ich dziedzictwo i pozbawiają ich prawa do życia - kontynuuje Fongen. Uważa, że jest to nieludzkie i podkreśla, że Kościół katolicki nie może zaakceptować tego, że nienarodzonym, którzy są dotknięci chorobą odmawia się prawa do życia.

 

Bezbronni

Kościół popiera wezwanie organizacji Menneskeverd do parlamentarzystów, aby głosowali przeciwko  propozycjom wczesnego USG, badania krwi (test KUB) i badania krwi NIPT dla wszystkich kobiet w ciąży.

– Czy Kościół jest tylko przeciwny tym propozycjom, czy też proponuje inne wartości i  własne propozycje?

– Oczywiście nie mówimy ślepo „nie”. Z naszej wiary wynika, że każda istota ludzka jest nieskończenie cenna, niezależnie od wyposażenia fizycznego lub psychicznego; im bardziej jest bezbronna, tym więcej miłości i troski musi otrzymać. Ludzie o szczególnych potrzebach wnoszą do społeczeństwa więcej człowieczeństwa, pomagają nam rozwijać się jako ludzie. Nasza wiara chrześcijańska zobowiązuje nas do spotkania każdej osoby z miłością oraz do wspierania i  odciążania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji opiekuńczej - mówi Fongen i zachęca polityków do myślenia po ludzku, do znalezienia rozwiązań, w których społeczność zbiorowo bierze odpowiedzialność za jednostki i rodziny ze specjalnymi potrzebami, na przykład poprzez ustawodawstwo dotyczące opieki zdrowotnej przez całe życie i tworzenie systemów wsparcia / pomocy dla potrzebujących.

 

Podpisz petycję przeciwko propozycji

Pod hasłem „Każde dziecko jest tyle samo warte!” Menneskeverd rozpoczyna kampanię zbierania podpisów  przeciwko propozycji zmian w prawie, które dotykają dzieci z nieprawidłowościami genetycznymi. Na stronie plasstilalle.com  podpiszesz prośbę do polityków o głosowanie przeciwko propozycjom niepotrzebnej diagnozy płodu.

– Organizacja Menneskeverd rozpoczęła kampanię zbierania  podpisów na stronie plasstilalle.com, przeciw zmianom w ustawie o biotechnologii. Co o tym myślisz? Czy podpiszesz się pod tym?

– Cieszę się, że Menneskeverd tak wyraźnie prosi parlament o wstrzymanie ustawy, która pozbawiłaby daną grupę ludzi najbardziej podstawowego prawa, a mianowicie prawa do życia. Z całego serca to popieram. Wspaniale jest również, że Menneskeverd promuje prawo matek do wychowywania dzieci o specjalnych potrzebach, zamiast spełniać społeczne oczekiwanie aborcji. Propozycje zmian prawnych zawierają w sobie element spadku po eugenice, która niszczy naszą cywilizację. Tak więc podpiszę - mówi Maria Fongen.

Dodaje, że istnieje wiele stron w tej ustawie Frp i SV, z którymi Kościół katolicki nie może się zgodzić.

– Poprawki nie respektują wrodzonego prawa dziecka do zrozumienia i otrzymania opieki (miłości!) od swoich biologicznych rodziców w życiu codziennym. Zamiast tego zamieniają go w obiekt życzeń dorosłych i pozbawiają kontaktu z ojcem / matką i połową jego krewnych, gdy teraz jak Fongen ostrzega,  pragnie się przegłosować surogację oraz techniki wspomaganego rozrodu  dla  samotnych kobiet. Maria Fongen precyzuje stanowisko Kościoła:

– To dziecko jest  tu najsłabszą stroną, a Kościół staje po jego stronie. Chcemy to wyrazić  najlepiej, jak potrafimy, poprzez nasze własne inicjatywy w najbliższych dniach.

 

Tutaj podpiszesz petycję przeciwko ustawie plasstilalle.com

 

Czytaj po norwesku