Forside Margarethakirken_Maridalen_Foto Arve Kjersheim, Riksantikvaren.jpeg