Od 10 maja znowu będą odprawiane Msze: Jak bezpiecznie i godnie wziąć udział w nabożeństwie

Biskup Eidsvig: - Wreszcie możemy ponownie powitać wiernych na Mszach!

Biskop Bernt I. Eidsvig 144802.jpeg

TĘSKNOTA: - Tęskniłem za odprawianiem Mszy św. z wiernymi. Teraz  zbliża się dzień - mówi biskup Bernt Eidsvig z Oslo. Zdjęcie: C-F Wesenberg

 

 

Aby ograniczyć zarażenie koronawirusem w dniu 28 marca publiczne sprawowanie Mszy św. w Norwegii zostało zawieszone ze skutkiem natychmiastowym. - To była smutna, ale konieczna decyzja. Kapłani cały czas modlili się za wiernych, chorych, pracowników służby zdrowia i tych, którzy są najbardziej narażeni na zarażenie -  mówi biskup Bernt  Eidsvig.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen Tłumaczenie: Marta Tomczyk-Maryon

 

Kościół od czasu wprowadzenia pierwszych środków zapobiegania infekcji postępuje zgodnie z zaleceniami ministerstwa zdrowia.

Teraz władze łagodzą ograniczenia, a od czwartku 7 maja rząd zezwala na spotkania w miejscach publicznych z udziałem maksymalnie 50 uczestników. Warunkiem jest zachowanie odległości co najmniej jednego metra. Oznacza to, że możemy ponownie otworzyć drzwi kościoła wiernym i zaprosić ich na Msze. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni - mówi biskup Eidsvig.

Odprawianie Mszy świętej i udzielanie  Najświętszych Sakramentów jest najważniejszym obowiązkiem duszpasterskim Kościoła.

– Tęskniłem za dniem, w którym będziemy mogli ponownie odprawiać Msze będąc  w tym samym pomieszczeniu. Nastąpi to już wkrótce - mówi biskup Eidsvig.

Od 15 czerwca rząd rozważa zwiększenie dopuszczalnej liczby osób do 200. Przepisy  poszczególnych gmin mogą być surowsze i musimy ich przestrzegać - stwierdza biskup Eidsvig w liście przesłanym do kapłanów Diecezji Oslo. 

 

Zasady Kościoła dotyczące bezpiecznego odprawiania Mszy

– Aby ograniczyć zarażenie koronawirusem, należy praktykować miłość bliźniego w praktyce - wyjaśnia biskup Eidsvig. Stanowiło to podstawę surowych środków przeciwdziałających zakażeniu, które wprowadził  Kościół i wciąż stanowi to uzasadnienie dla nowych ograniczeń, które mają zastosowanie do publicznych Mszy od niedzieli 10 maja.

Mszę należy sprawować zarówno bezpiecznie jak i godnie, dlatego kontynuujemy działania zapobiegające infekcji, które z jednej strony są zgodne z zaleceniami ministerstwa zdrowia, a z drugiej strony pozwalają nam odprawiać Msze w zwykły sposób - mówi biskup.

Przypomina, że dozwolona jest tylko Komunia przyjmowana na rękę.

– Nikt nie ma obowiązku przyjmowania  Komunii Świętej. Tym,  którzy mają obawy, zaleca się komunię duchową - mówi biskup.

 

Rejestracja na Msze

Aby mieć pewność, że nie więcej niż 50 osób weźmie udział w Mszy, a także po to, aby kontrolować ewentualne rozprzestrzenianie się infekcji, dział IT Diecezji tworzy  cyfrowy  system rejestracji, który zostanie  wdrożony w poszczególnych parafiach. Mamy nadzieję, że system będzie gotowy do użycia w niedzielę 10 maja.

Więcej informacji pojawi się na stronie katolsk.no.

– Jest wiele szczegółów, które należy spełnić i dostosować do lokalnych warunków, aby zadbać o zdrowie kapłanów i wiernych. Zasięgaliśmy rad od pracowników służby zdrowia podczas przygotowywania zasad bezpiecznego odprawiania Mszy  -  mówi kanclerz Diecezji Anne-Mette Ringdal.

Przypomina, że Diecezja przygotowała także własne plakaty informacyjne w języku norweskim, angielskim, polskim, hiszpańskim i wietnamskim dla księży, wiernych i kościelnych.

Plakaty zawierają informację o najważniejszych zasadach odprawiania Mszy w czasie pandemii i obowiązują od czwartku 7 maja 2020 r. Zachęcam parafie do ich wydrukowania i powieszenia,  a także do zapoznania się z nowymi zaleceniami przed  rozpoczęciem odprawiania Mszy. Pracowaliśmy nad tym, abyśmy mogli odprawiać Msze w  sposób bezpieczny i godny -  mówi Ringdal.

 

Tutaj znajdziesz plakat w języku polskim

 

Wybrane zasady odprawiania Mszy obowiązujące od 10 maja 2020

  • We Mszy może uczestniczyć 50 wiernych. Oprócz nich na Mszy są obecni kapłani, ministranci, chór, organista i kościelny. Pomiędzy uczestnikami musi być odstęp co najmniej jednego metra. Rodziny mogą siedzieć razem.
  • Parafia musi wiedzieć, kto bierze udział w Mszach, konieczna jest rejestracja z nazwiskami i numerami telefonów. To zalecenie jest konieczne, ponieważ dzięki niemu będzie możliwe śledzenie ewentualnych zarażeń.
  • Środki higieny: mycie rąk, mycie kościoła, zachowanie ostrożności podczas Mszy. Przestrzeganie zasad, które obowiązują w czasie pandemii.
  • Podczas udzielania Komunii kapłan powinien nosić bawełniane lub lateksowe rękawiczki. Powinien umyć ręce wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym tuż przed założeniem rękawiczek. Jeśli kapłan dotknie ręki osoby przyjmującej Komunię podczas jej rozdawania, musi zmienić rękawiczki.
  • Kolektę można przekazać na końcu Mszy. Zalecane się użycie Vippsa.

 

Czytaj po norwesku 

 

Przeczytaj więcej

Biskup Bernt Eidsvig o obowiązku wielkanocnym: - Chrystus przychodzi do wszystkich, którzy chcą Go przyjąć

Msze dla maksymalnie 50 wiernych