Papieska intencja: modlitwa za diakonów

 

 

W maju papież Franciszek prosi, aby szczególną modlitwą otoczyć diakonów, „strażników służby w Kościele”. Intencja została przekazana przez Światową Sieć Modlitwy Papieża.

 

Diakoni uczestniczą w szczególny sposób w misji i łasce Chrystusa. Nie są kapłanami drugiej kategorii, ale osobami oddanymi służbie Słowu i ubogim.

 

„Diakoni nie są drugą kategorią kapłanów. Stanowią część duchowieństwa i żyją swoim powołaniem w rodzinie i z rodziną. Są oddani służbie ubogim, którzy noszą w sobie oblicze Chrystusa cierpiącego. Są strażnikami służby w Kościele. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa oraz ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła“ - powiedział Ojciec Święty.