Przesłanie Franciszka do Polaków z okazji setnej rocznicy urodzin JPII

 

Z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II papież Franciszek przekazał wideoprzesłanie do młodych Polaków. Mówił w nim m.in. o roli rodziny i pokonywaniu trudności w drodze do świętości  szczęścia.

 

 

 „Trudności, nawet poważne, są próbą dojrzałości i wiary; próbą, którą pokonuje się jedynie opierając się na mocy Chrystusa, który  umarł i zmartwychwstał. Jan Paweł II przypomniał o tym całemu Kościołowi w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis w której mówi: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca […] musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym” (n. 10).” - powiedział papież, kierując wczoraj swoje słowa do polskiej młodzieży.

W swoim wystąpieniu podkreślił on również jak wielkim darem był Jan Paweł II dla swojej ojczyzny: „Święty Jan Paweł II był niezwykłym darem Boga dla Kościoła i dla waszej ojczyzny, Polski”.