Św. Jan Paweł II i Polonia

John_Paul_II_pontifical_audience_28-09-2004.jpg

"Polacy wiele przeszli i wiele przecierpieli, ale nie zagubili tej świadomości, nie zagubili świadomości tego, że są w świecie potrzebni i daj Boże, żeby byli zawsze potrzebni, coraz bardziej potrzebni" - mówił Święty Papież do Polaków mieszkających poza granicami Polski

 

 

 

Jubileusz setnych urodzin św. Jana Pawła II to świetna okazja do przypomnienia żywej i serdecznej relacji św. Papieża z Polonią.

 

Podczas swoich licznych podróży apostolskich św. Jan Paweł II zawsze znajdował on czas na spotkania z Polonią i emigracją polską. Miały one miejsce w 45 krajach na różnych kontynentach! Ponadto tego rodzaju audiencje i rozmowy odbywały się również w Watykanie. Papież wygłaszał z tych okazji  przemówienia, w którym poruszał sprawy istotne dla słuchaczy. Jego przemówienia (jest
ich w sumie ponad 70), zawierają niezwykły i wciąż aktualny, ideowy
program dla Polonii i emigracji polskiej.

 JPJJ bok.PNG

W roku 2016 MSZ wydał publikację, która pozwala prześledzić ten wątek pontyfikatu Papieża.

Książka Papież Jan Paweł II - Misja Polonii i Emigracji, została napisana przez  ks. prof. Romana Dzwonkowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych popularyzuje w ten sposób cenne kulturowo-duchowe przesłanie, jakie nasz znakomity Rodak, św. Jan Paweł II, kierował do Polonii i Polaków na całym świecie podczas trwania swojego pontyfikatu. Jak wspomina Ksiądz Profesor, nigdy dotychczas dzieje polskiej emigracji nie zostały ukazane w sposób tak twórczy i oryginalny, w perspektywie religijnej i moralnej, historycznej i socjologicznej, jak w przemówieniach Papieża Jana Pawła II skierowanych do Polonii i Polaków poza Ojczyzną.  

 

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. dla przedstawicieli katolickich środowisk polonijnych, Watykan 26 II 1989: 

„Polska i Polonia zagraniczna. Pod pewnym względem dwie różne, ale uzupełniające się, komplementarne części tej samej rzeczywistości, tej samej duszy, kultury, myślenia i czucia, i dziejów aspiracji, zawodów, zwycięstw i porażek [...]. Dziś powtórzę jedno raz jeszcze, że Polonia jest ważna dla Polski, tak jak Polska jest ważna dla Polonii. Obie są sobie wzajemnie potrzebne. Obie potrzebują duchowej, moralnej i religijnej odnowy, nieustannej odnowy, bo z niej rodzi się wewnętrzny ład człowieka: ład rodziny, społeczeństwa, ład narodu. Całej ludzkości. A ład rodzi wolność i rozwój indywidualny i społeczny, ekonomiczny i polityczny”.