Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift

  • På grunn av koronapandemien har biskop Bernt I. Eidsvig besluttet å forlenge menighetsrådets funksjonstid med ett år. Hadde det ikke vært for krisen ville de fleste menigheter foretatt nyvalg i år. 

  • I samsvar med menighetsrådenes forlenget funksjonstid, forlenger også biskop Bernt I. Eidsvig Pastoralrådets funksjonstid med ett år.

  • Siden 2015 har mgr. Torbjørn Olsen tjenestegjort som biskoppelig vikar i Oslo katolske bispedømme. 13. mai gjenutnevnte biskop Bernt I. Eidsvig mgr. Torbjørn Olsen til tjenesten for en periode på fem år. Mgr. Torbjørn Olsen er biskoppelig vikar for arbeidet med fornyelsen av de liturgiske bøker og feltpresttjenesten.