Ledig stilling: St. Olav domkirkemenighet i Oslo søker katekesekoordinator

St. Olav domkirkemenighet er den første katolske menighet som ble opprettet i Norge etter reformasjonen. I dag er den også en av våre største menigheter med ca. 11000 medlemmer, og i normale tider deltar ca. 3000 i søndagsmessene hver helg. I tillegg til sogneprest og kapellaner består staben av en menighetssekretær, karitativ koordinator, organist, kantor, vaktmester, renholder, barne- og ungdomsarbeider og frivillige kontormedarbeidere.

En viktig oppgave for menigheten er å hjelpe foreldre til å oppfylle det løftet de avla i dåpen om å oppdra barna i den kristne tro. Derfor tilbyr vi katekeseundervisning fra og med 2. klasse t.o.m. 9. klasse. Gjennom katekesen ønsker vi å gi de unge kunnskap om og erfaring med troen, slik at troen kan styrkes og modnes i den enkelte. Ca. 500 barn og unge går til katekese i domkirkemenigheten på ulike språk. De som underviser er alle frivillige, men vi søker etter en som skal koordinere og tilrettelegge for undervisningen.

 

Vi søker etter en medarbeider med:

 • Brennende iver etter å gi troen videre til barn og unge
 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv
 • Relevant utdanning og/eller erfaring med katekese eller med barne- og ungdomsarbeid
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • Et positivt menneskesyn
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid
 • Beherskelse av norsk språk både skriftlig og muntlig. Det kan være en fordel å kunne flere språk.
 • Erfaring med å jobbe med hjemmesider og sosiale medier.  
 • Evne til å jobbe med frivillige

  

Katekesekoordinatorens oppgave vil bestå av:

 • Koordinering av alt katekesearbeid
 • Rekruttering og oppfølging av kateketer til den norskspråklige katekesen
 • Tilrettelegging og oppfølging av frivillige
 • Informasjonsarbeid skriftlig og muntlig
 • Tilrettelegge praktisk for katekese på ulike språk
 • Drive hjemmesiden for katekesen
 • Ha katekese ved behov, også tilrettelagt for ulike grupper
 • Samarbeide med prest og organist om familiemessene
 • Sørge for undervisningsutstyr, bøker o.l.
 • Sette opp plan for undervisningen
 • Utføre kontorarbeid tilknyttet stillingen og menigheten
 • Samarbeide med barne- og ungdomsarbeideren om tilrettelegging og gjennomføring av katekesehelger
 • Delta på stabsmøter

 

Vi kan tilby:

 • En selvstendig og utfordrende stilling 
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold og engasjerte ansatte og frivillige
 • Opplæring/oppfølging

 

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og de andre ansatte på menighetskontoret.

Det må påregnes kvelds- og helgearbeid, og arbeidet følger i stor grad skoleåret. Man må derfor være i stand til å kunne jobbe lengre dager i forbindelse med katekeseårets begynnelse og slutt.

Stillingen avlønnes etter avtale avhengig av kompetanse og erfaring.

Tiltredelse så snart som mulig.

 

Søknad sendes innen 19. juni til St. Olav domkirkemenighet ved p. Pål Bratbak, Akersveien 5, 0177 Oslo, eller på epost: pal.bratbak@katolsk.no.

Spørsmål vedrørende stillingen kan også rettes til sognepresten på telefon 22 982 165.

av Kathrine Låver publisert 09.06.2020, sist endret 09.06.2020 - 13:45