Nad Bożym Słowem. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (2020)

1280px-Luca_Rossetti_Trinità_Chiesa_San_Gaudenzio_Ivrea.jpg

"Najpiękniejszym, co możemy dziś uczynić to z pokorą i wiarą wypowiedzieć słowa: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen".    

  

 
Tekst: ks. Marcin Zych (parafia św. Pawła w Bergen)

 

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To pierwsze zdanie z czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii. Przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To jedna z Tych uroczystości, w której dotykamy samego Boga, Jego istoty. Jak zrozumieć tę Tajemnicę?. Z pomocą przychodzi nam Słowo Boże.

Przywołane na początku zdanie pochodzi ze znanej nam sceny rozmowy Jezusa i Nikodema. I warto właśnie w takim szerszym kontekście na nie spojrzeć. Nikodem przychodzi do Jezusa nocą i jasno stwierdza, że Jezus jest Synem Bożym, na co słyszy wezwanie, że trzeba się powtórnie narodzić, aby osiągnąć życie wieczne. Wszystko to, prowadzi ostatecznie do słów, które przywołałem na początku. Zatem istotą wszystkiego jest miłość Boga do swojego stworzenia.

Kiedyś przeczytałem zdanie: chcesz poznać Boga? Jeśli tak, to zacznij: kochać, dawać i przebaczać za darmo. Pozornie wydaje się to być takie proste, ale jeśli się dobrze zastanowimy, to szybko dojdziemy do przekonania, że często nam tego brakuje, że nie potrafimy, że ciągle musimy się tego uczyć.

Papież Franciszek przed pięcioma laty tak mówił o tajemnicy Trójcy Świętej: Trójca jest komunią Osób Boskich, które są jedna z drugą, jedna dla drugiej, jedna w drugiej: ta komunia jest życiem Boga, tajemnicą miłości Boga żywego.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że: dziś „kontemplujemy wspaniałe misterium, z którego pochodzimy i ku któremu zmierzamy; ponawia nam misję, aby żyć komunią z Bogiem i między sobą na wzór komunii Trójcy Świętej”. „Jesteśmy powołani, aby nie żyć jedni bez innych, wywyższając się nad innych czy przeciw innym, ale jedni z drugimi, dla innych i w innych. Oznacza to przyjęcie i zgodne świadczenie o pięknie Ewangelii; życie we wzajemnej miłości, skierowanej ku wszystkim, dzieląc radości i cierpienia, ucząc się proszenia o przebaczenie i udzielania przebaczenia, doceniając różne charyzmaty pod kierownictwem pasterzy. Jednym słowem, zostało nam powierzone zadanie budowania wspólnot kościelnych, które byłyby coraz bardziej rodziną, zdolnych do odzwierciedlania blasku Trójcy Świętej i ewangelizacji nie tylko słowami, ale także z mocą miłości Boga, jaka w nas jest”.

Franciszek przypomniał, że: Trójca Święta jest także ostatecznym celem, do którego ukierunkowana jest nasza ziemska pielgrzymka i podkreślił, że droga życia chrześcijańskiego jest rzeczywiście drogą zasadniczo „trynitarną”. „Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania nauczania Chrystusa, Jego Ewangelii; Jezus z kolei przyszedł na świat, aby umożliwić nam poznanie Ojca, aby nas do Niego prowadzić, aby nas z Nim pojednać. Wszystko w życiu chrześcijańskim obraca się wokół tajemnicy Trójcy Świętej i dokonuje się w relacji do tej nieskończonej tajemnicy. „Starajmy się zatem o utrzymanie wysokiego tonu naszego życia, przypominając sobie, dla jakiego celu, dla jakiej chwały istniejemy, pracujemy, zmagamy się, cierpimy; i do jak ogromnej nagrody jesteśmy powołani.

Potrzeba chyba każdemu z nas takiej: nocy Nikodema, która będzie naszym osobistym dialogiem z Jezusem i pozwoli nam odkryć wielkość Boże Miłości.

Najpiękniejszym, co możemy dziś uczynić to z pokorą i wiarą wypowiedzieć słowa: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.