Ogłoszenia Diecezji Oslo - lipiec 2020

 

Nominacje i przeniesienia w Diecezji Osloda674f7d-562c-4353-a289-2467f2cfea7d.png

 

  

Ksiądz Peter Nguyen Duy Hai zostaje mianowany  kapłanem odpowiedzialnym za katolików wietnamskich w parafii św. Józefa w Haugesund od 1 września.

 

Ksiądz Oddvar Moi ze skutkiem od 15 czerwca zostaje zwolniony z funkcji sekretarza Komisji Liturgicznej i mianowany wikariuszem odpowiedzialnym za zastępstwa w Diecezji.  Nadal pełni funkcję kapelana szpitalnego.

 

Ksiądz Bharath Villavarayen ze skutkiem od 15 lipca zostaje zwolniony ze stanowiska rektora Seminarium św. Eysteina i otrzymuje trzymiesięczny urlop.

 

Ksiądz Myron Kuspys będzie kontynuował swoją posługę jako rektor Seminarium św. Eysteina od 15 lipca do 1 września. Zostaje on zwolniony ze stanowiska wikariusza w parafii św. Hallvarda (1 września)  i mianowany wikariuszem w katedrze św. Olafa w Oslo. Nadal będzie kapłanem odpowiedzialnym za opiekę duszpasterską nad ukraińskimi katolikami  w biskupstwie.

 

Ksiądz Augustine Franklyn Fernando oprócz funkcji wikariusza w katedrze św. Olafa zostaje mianowany prefektem Seminarium św. Eysteina.

 

Ksiądz Peter Van Nguyen  ze skutkiem od 1 września zostanie zwolniony ze stanowiska wikariusza w parafii św. Torfinna w Hamar i tego samego dnia zostanie mianowany administratorem parafii św. Gudmunda w Jessheim.

 

Ksiądz Tan Peter Duc  zostaje zwolniony z obowiązków  proboszcza parafii św. Gudmunda w Jessheim ze skutkiem od 1 września 2020 r. i zostaje mianowany od tego samego dnia proboszczem parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oslo. Przejmuje odpowiedzialność za wietnamskie duszpasterstwo w parafii Św. Torfinna w Hamar i Gjøvik.

 

Ojciec Arne Kirsebom SS.CC  z dniem 15 września zostanie zwolniony z obowiązków proboszcza w parafii Mariakirken (Stabekk).

 

Ojciec Anthony Erragudi SVD i Ojciec Piotr Śledź SVD zostają zwolnieni ze stanowisk wikariuszów w katedrze św. Olafa i przejmują odpowiedzialność za Mariakirken (Stabekk) i opiekę duszpasterską nad polskimi katolikami w parafiach  św. Elżbiety (Eikeli) i w parafii św. Teresy (Hønefoss) od 15 września.

 

Ojciec  Adam Wróblewski CPP z dniem 15 września zostanie zwolniony ze stanowiska wikariusza w Mariakirken (Stabekk) i tego samego dnia przejmuje odpowiedzialność za duszpasterstwo polskie w parafii św. Wawrzyńca (Drammen).

 

Ksiądz Nguyen Quoc Tao ze skutkiem od 1 września zostanie zwolniony ze stanowiska administratora parafii w parafii św. Jana (Oslo) i zostaje mianowany rektorem Seminarium św. Eysteina. W dalszym ciągu pozostaje kapelanem biskupa.

 

Ksiądz Waldemar Bożek z  dniem 1 września zostanie zwolniony ze stanowiska kapelana parafii św. Gudmunda (Jessheim) i tego samego dnia mianowany administratorem parafii św. Klary (Kongsvinger).

 

Dalsze nominacje i możliwe przeniesienia będą ogłaszane stopniowo.

 

Czytaj po norwesku