Komunikat po obradach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

Ei1My_LXcAYDN2K.jpg

Zdjęcie: Twitter

 

 

 

Tematem ostatniego zebrania plenarnego Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej było „Duszpasterskie towarzyszenie małżeństwu i rodzinie na emigracji”.Członkowie zebrania zwrócili uwagę na konieczność duszpasterskiego wspierania młodych małżeństw i tym, które przeżywają trudności. Wskazali także na potrzebę duszpasterskiego towarzyszenia małżeństwom mieszanym.

 

Publikujemy komunikat po obradach:

Komunikat

W sobotę 26 września odbyło się zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. W związku z pandemią miało ono miejsce w formie on-line. Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz - Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W spotkaniu brali udział reprezentanci duszpasterskich środowisk polonijnych:  osoby duchowne, zakonne i świeckie. PRDEZ podejmuje aktualne wyzwania duszpasterskie i wyznacza kierunki duszpasterskich działań w ośrodkach polonijnych. Tematem tegorocznego spotkania było „Duszpasterskie towarzyszenie małżeństwom”.

Inspiracją do wymiany doświadczeń i sformułowania postulatów były konferencje wygłoszone przez p. Bożenę Bassa z Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach („Przygotowanie liderów polonijnych do duszpasterstwa rodzin na emigracji”) i p. Małgorzatę Walaszczyk z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Warszawsko-Praskiej („Model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwem”).

Mimo zróżnicowanej sytuacji w różnych krajach, uczestnicy zebrania plenarnego PRDEZ przyznali, że na szczególne zainteresowanie zasługuje towarzyszenie młodym małżeństwom i małżeństwom przeżywającym trudności. Wskazano na potrzebę duszpasterskiego towarzyszenia tzw. małżeństwom mieszanym. Towarzyszenie winno mieć charakter praktyczny, ewangelizacyjny i formacyjny oraz dokonywać się z pokorą, prawdą i miłością. Zwrócono uwagę, że pierwszymi duszpasterzami małżeństw są sami małżonkowie, duchowni pełnią funkcje pomocniczą. Komisja ds. Małżeństw i Rodzin działająca w ramach PRDEZ zobowiązała się przygotować konspekt ukazujący płaszczyzny i formy towarzyszenia małżonkom w środowiskach polonijnych. Podjęto też postanowienie związane z większą niż dotychczas koordynacją i promocją działań w zakresie duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

Spotkanie zakończyła modlitwa różańcowa w intencji polonijnych małżeństw i rodzin.

(na podst. ekai.pl)