Vademecum om presters overgrep mot mindreårige. Versjon 1.0

Kongregasjonen for troslæren (CDF) publiserte 16.7.2020 et vademecum, dvs. en veileder, til bruk av Kirkens ledere i saker som angår presters misbruk av mindreårige. Veilederens mål er å gi presise svar på de mest stilte spørsmål i denne type overgrepssaker. Den er på ca. 30 sider, delt inn i 9 kapitler og viser hvordan de nasjonale kirkene skal legge opp gode prosedyrer for å ta seg av saker hvor prester blir beskyldt for overgrep mot mindreårige.

application/pdf Vat-STR.2020.Vadem.Norsk.pdf — 609 KB