16-17 października: Dni św. Olafa w Oslo

 Przechwytywanie.PNG

 

 

Program Dni św. Olafa w Oslo

 

Piątek, 16 października 2020

Seminarium: Jerozolima i Rzym

09.30: Powitanie i wprowadzenie do seminarium

10.00: Wykład „Jerozolima i Rzym: pępek świata i głowa świata” wygłosi dr Kristin Bliksrud Aavitsland; profesor zajmująca się średniowieczną kulturą i historią chrześcijaństwa, MF (Wyższa Szkoła Teologii, Religii i Nauk społecznych w Oslo).

10.45: Wykład „Cesarz Konstantyn - Rzym i Jerozolima” wygłosi dr. Øyvind Norderval; Profesor specjalizujący się w historii Kościoła oraz teologii (Wydział Teologiczny w Oslo)

11.30: Przerwa na kawę

12.00: Wykład: „Król na podobieństwo Chrystusa - św. Olav jako łącznik między Nidaros, Rzymem i Jerozolimą” wygłosi dr Øystein Ekroll; archeolog, który prowadził prace restauratorskie w katedrze Nidaros w Trondheim.

13.00: Zakończenie seminarium

Miejsce seminarium: Mariagården, Akersveien 16, Oslo.

 

16.00: Msza św. w katedrze św. Olafa upamiętniająca nawrócenie i chrzest św. Olafa. Mszę odprawi

biskup Bernt Eidsvig. Na Mszy zaśpiewa chór katedralny - Oslo domkor  (z Kościoła luterańskiego), dyrygowany przez kantor katedry Vivianne Sydnes, na organach zagra Otto Christian Odland (z katedry św. Olafa).

Miejsce: Akersveien 1, Oslo.

 

Po Mszy w budynku Mariagården odbędzie się poczęstunek z winem kościelnym.

Miejsce: Mariagården, Akersveien 16, Oslo.

 

Sobota 17 października

10.00 Oprowadzanie po mieście z profesorem Thomasem Thiis-Evensenem

 

 

 

 

Opłata za uczestnictwo w NOK 400,00 za osobę.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.