Bp Eidsvig: Jesteśmy szczęśliwi, że Trondheim znów ma biskupa!

50413642462_20b4935ff0_k.jpg

Zdjęcie: Jan Erik Kofoed

 

Opiekujcie się swoim nowym biskupem i bądźcie hojni w modlitwach za niego! - powiedział biskup Eidsvig w homilii wygłoszonej podczas wyświęcenia biskupa Trondheim Erika Vardena.

 

W ostatnią sobotę 3 października przeżywaliśmy historyczne i radosne wydarzenie, którym było wyświęcenie nowego biskupa Trondheim. Mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, ceremonia przebiegła w sposób uroczysty i piękny. Erik Varden był pierwszym od czasów reformacji biskupem katolickim, który przyjął sakrę biskupią w katedrze Nidaros.

 

Konsekracja w „sercu Norwegii”

Katedra Nidaros w Trondheim to miejsce mające wielkie znaczenie dla Kościoła katolickiego. Do czasów reformacji była nazywana „Cor Norvegiae”, czyli sercem Norwegii. W średniowieczu katedra była ważnym celem pielgrzymek dla katolików nie tylko z Norwegii, ale i całej Skandynawii. Wybudowano ją w miejscu pochówku św. Olafa, któremu Norwegia zawdzięcza wprowadzenie chrześcijaństwa. Nidarosdomen była siedzibą ostatniego  katolickiego arcybiskupa Olava Engelbrektssona (1480-1538) aż do wiosny 1537 roku, kiedy musiał on uciekać z Norwegii. Niektórzy historycy dzień ucieczki abp Engelbrektssona, czyli 1 kwietnia 1537 roku uznają za umowną datę utraty niepodległości przez Norwegię.  

Po reformacji Kościół protestancki przejął świątynię narodową i ostatnie miejsce spoczynku świętego Olafa.

 

Trzech biskupów

Podczas Mszy konsekracyjnej, która rozpoczęła się o godz. 11.00 i była bezpośrednio nadawana na naszej stronie katolsk.no kazanie wygłosił biskup Bernt Eidsvig. Przez ostatnie 11 lat pełnił on obowiązki administratora apostolskiego w prelaturze Norwegia Środkowa.

Swoją homilię rozpoczął od powitania gości i wiernych, którzy w ograniczonej liczbie mogli wziąć udział w Mszy. Biskup przypomniał nerwowe chwile, jakie z powodu pandemii towarzyszyły przygotowaniom do sakry biskupiej, a więc trudność w sprostaniu wymaganiu, aby na uroczystości było obecnych trzech biskupów. Przez pewien czas były obawy, że poza biskupem Eidsvigiem w uroczystości będzie mógł wziąć udział tylko biskup Berislav Grgić z Trømso. Watykan udzielił dyspensy i zgodził się na obecność dwóch biskupów. Jednak ostatecznie bp Czesław Kozon z Kopenhagi przewodniczący Konferencji Episkopatu  Krajów Nordyckich zgodził się przyjechać do Trondheim.  Biskup Eidsvig wyraził mu wdzięczność, ponieważ wiązało się to dla niego z koniecznością odbycia kwarantanny w Norwegii przed uroczystością.

 

Poprzednicy

Biskup Eidsvig w swoim kazaniu odniósł się do historii norweskiego Kościoła i przypomniał, że:

– Ostatnia sakra katolickiego biskupa  odbyła się w tym miejscu pod koniec marca 1537 i był to Sigmundr Eyjolfsson mianowany przez biskupa Skálholt, który był z kolej wyświęcony przez arcybiskupa Olava Engelbrektssona. Kariera biskupa Sigmundra była krótka; zmarł w Norwegii 19 dni po konsekracji”.

Biskup Bernt przypomniał w swoim kazaniu  także postać Johna Willema Grana, który w latach 1964-1983 był biskupem Oslo. Biskup Gran podobnie jak Erik Varden był mnichem cysterskim i początkowo zareagował na swoją nominację z pewną dozą sceptycyzmu.

 

Radość

Biskup Oslo wyraził wdzięczność Erikovi Vardenowi za przyjęcie nominacji:

– Myślę, że teraz wypowiadam się w imieniu diecezji Trondheim, a także duchowieństwa i wiernych w tym kraju: jesteśmy wdzięczni, że w końcu odpowiedziałeś twierdząco. Mówimy więcej: będziemy cię wspierać naszą modlitwą, naszą pomocą i naszymi radami; o cokolwiek poprosisz. Jesteśmy szczęśliwi, że Trondheim znów ma biskupa i cieszymy się, że to ty jesteś biskupem”.

 

W homilii znalazły się również rady dla nowego biskupa Trondheim, z których najważniejszą jest przekładanie wszystkich swoich wątpliwości i spraw Bogu. Kolejną jest poznanie i współpraca z kapłanami oraz wiernymi, którzy mają w sobie mądrość Bożą i mogą być inspiracją w posłudze biskupiej.

– Zawsze módl się o wstawiennictwo wierzących; pomoże ci, gdy zostaniesz wystawiony na próbę. Poszukaj także ekumenicznej wspólnoty, którą oferuje Trondheim. Jestem pewien, że będziesz się dobrze czuł wśród kolegów z Kościoła Norwegii, Kościoła prawosławnego i wolnych Kościołów. Wiem, że docenisz sąsiedztwo synagogi - powiedział bp Bernt, zwracając się do nowego biskupa Trondheim.

 

Odwołując się do najnowszych dziejów prelatury biskup Oslo przypomniał:

– Pierwszy prałat biskupi Trondheim Gerhard Schwenzer przybył do miasta jako administrator w 1974 r., mając 35 lat. Pozdrawia i gratuluje ci z całego serca. Gdyby zdrowie na to pozwoliło, oczywiście byłby tutaj obecny, ale wspiera cię swoją modlitwą. Na początku jego  posługi prelatura liczyła ok. 580 zarejestrowanych katolików. Statystyki z zeszłego poniedziałku podały, że obecnie jest tu 16 190 katolików mówiących różnymi językami. Miniaturowy światowy Kościół wiele mówi o uniwersalności Kościoła i zawsze jest inspirujący.

 50423376461_5f6936eb53_h.jpg

Biskup Erik Varden, nowy biskup Trondheim. Zdjęcie: Jan Erik Kofoed

 

Módlcie się za niego!

Biskup Eidsvig wskazał również na specyfikę norweskiego Kościoła katolickiego:

– Od 1932 roku Kościół katolicki w Norwegii jest podzielony na trzy niezależne dystrykty bezpośrednio podległe Rzymowi, podczas gdy inne kraje skandynawskie mają tylko po jednej diecezji. My, trzej norwescy biskupi, stoimy przed wszystkimi naszymi wyzwaniami i zapewne potrafimy postrzegać Kościół katolicki w Norwegii jako wspólną troskę. Nikt nas nie zmusza nas do współpracy, jeśli nie chcemy tego robić z własnej woli i przekonania. Dziś ośmielam się modlić się o dobrą wolę i owe przekonanie.

 

Bp Bernt wyraził swoją radość z powodu przekazania swojej funkcji administratora apostolskiego nowemu biskupowi Vardenowi. Skierował również ważną prośbę do wiernych:

– Opiekujcie się swoim nowym biskupem i bądźcie hojni w modlitwach za niego!

 

Pełny tekst kazania w języku norweskim przeczytasz tu 

Przeczytaj  także: 3 października: wyświęcenie nowego biskupa Trondheim!

 

Tu znajdziesz więcej zdjęć z uroczystości wyświęcenia biskupa Trondheim w katedrze Nidaros

Tu obejrzysz zdjęcia z pierwszej Mszy pontyfikalnej jaką odprawił w niedzielę 4 października w katedrze św. Olafa bp Erik Varden