Najświętsza Maryja Panna Różańcowa

2017-03_Brescia_Mattes_Pana_(111).JPG

 

 

Dzisiejsze wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto 7 października 1571 r.

 

Sułtan turecki Selim II (1524-1574) pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Historycy cytują jego słowa - „Z bazyliki Piotrowej uczynię stajnię dla moich koni!” - podkreślając, że groźba ta miała realną szansę na zrealizowanie. Sto lat wcześniej tureckie imperium zdobyło stolicę wschodniego chrześcijaństwa - Konstantynopol.  Zagarniało również kolejne kraje Europy: Bałkany, Węgry, wyspę Rodos i Cypr, starając się przejąć kontrolę nad szlakiem handlowym z Indii do Europy. W Europie Zachodniej nie rozumiano powagi sytuacji. Francja wręcz namawiała Turków do akcji zaczepnych przeciw swoim rywalom.

 

„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja różańcowa uczyniła nas zwycięzcami”

Ówczesny papież Pius V (pontyfikat 1566-1572) próbował zorganizować koalicję, czyli Ligę Świętą, która była sojuszem Rzymu, Wenecji i Hiszpanii. Pius V postanowił modlić się również o pomoc Matki Bożej,  zachęcając miliony ludzi w całej Europie do odmawiania Różańca w tej intencji. Podczas takiej modlitwy doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy morskiej pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.

Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli.

Wenecjanie po bitwie postawili w swoim mieście kaplicę ku czci Matki Bożej Różańcowej. Na jej ścianie widnieje napis: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja różańcowa uczyniła nas zwycięzcami”.

 

800px-The_Battle_of_Lepanto_by_Paolo_Veronese.jpeg

 

Święto Matki Bożej Różańcowej

Papież Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Później zmieniono nazwę na święto Matki Bożej Różańcowej.

Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół.

Natomiast w roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego - módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

 

Sanktuaria na całym świecie

Miejsca związane ze świętem Matki Bożej Różańcowej znajdują się na całym świecie. Duża ich część jest związana z zakonem dominikańskim, w którym modlitwa różańcowa ma szczególne znaczenie. 

Jedne z najbardziej znanych sanktuariów poświęconych Matce Bożej Różańcowej to Bazylika Matki Bożej Różańcowej w Lourdes i Papieskie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. W Polsce istnieje kilkanaście sanktuariów np. Kościół św. Jakuba w Sandomierzu i Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej w Janowie Lubelskim.

 

Litania do Matki Bożej RóżańcowejMatka_Boża_Pompejańska,_Beata_Vergine_del_Santo_Rosario_di_Pompei,_Blessed_Virgin_of_the_Rosary_of_Pompei.jpg

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

 

Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami.
Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące, módl się za nami.
Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela, módl się za nami.
Św. Maryjo, wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim, módl się za nami.
Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego, módl się za nami.
Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym, módl się za nami.
Św. Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów, módl się za nami.
Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające, módl się za nami.
Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony, módl się za nami.
Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achasa, w pozdrowieniach anielskich nazad się cofający, módl się za nami.
Św. Maryjo, Arko korabiu Noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący, a piętnastu tajemnicach unoszący się nad górami, módl się za nami.
Św. Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i różach Męki Syna Boskiego w Różańcu świętym wystawiony, módl się za nami.
Św. Maryjo, z Różańcem świętym dusze ludzkie z mak czyśćcowych wyciągająca, módl się za nami.
Św. Maryjo, Różańcem świętym jako tarcza, wiernych sług swoich od sideł czartowskich i złych przygód zasłaniająca, módl się za nami.
Św. Maryjo, Panno najczystsza, módl się za nami.
Św. Maryjo, Matko i Pani nasza, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Modlitwa:
Boże, którego Opatrzność nie myli się w Swoim rozporządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Przeczytaj również:

Październik miesiącem różańca