Dzień Zaduszny: z modlitwą i nadzieją

lamp-3539259_960_720.jpg

 

 

2 listopada obchodzimy Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, które w polskiej tradycji jest nazywane Dniem Zadusznym lub potocznie Zaduszkami. W tym dniu zazwyczaj idziemy na cmentarze i modlimy się za zmarłych z naszych rodzin i przyjaciół. Ten rok jest jednak inny - odwiedzenie grobów może okazać się niemożliwe i niewskazane ze względu na trudną sytuację pandemiczną. Pozostaje nam modlitwa i udział w Mszach św., tam gdzie będzie to możliwe.

 

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

 

Dzień Zaduszny w naznaczonym pandemią i niepokojami czasie może być dla wielu osób trudny. Wspomnienia o tych, którzy odeszli mogą łączyć się ze strachem o zdrowie najbliższych. Myśli o śmierci mogą być nachalne i niepokojące.  I dlatego szczególnie ważna w tym roku jest modlitwa i nadzieja, która płynie z naszej wiary, że śmierć jest przejściem do wieczności i spotkania z Bogiem.

 

Pomóc duszom czyśćcowym i sobie samym

Nadzieję niesie nasza modlitwa za zmarłych, która pomaga duszom przebywającym w czyśćcu. Dusze czyśccowe oczyszczają się poprzez cierpienie. Same dla siebie już nic zrobić nie mogą, jednak nasza modlitwa może im pomóc. Potwierdzenie tego znajdujemy w Dzienniczku św. s. Faustyny : „Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą” (Dz. 20).

 

Podobne przekonanie wypowiedział św. o. Pio: „Musimy modlić się za dusze w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie za nie”. Święty z Pietrelciny nawoływał: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze muszą być uwolnione”.

 

W opinii mistyków Zaduszki są dniem, kiedy wiele dusz jest uwalnianych z czyśćca. Dlatego ważne jest, by w tym dniu w pełni uczestniczyć we Mszy św., przyjmując Komunię Św. w intencji dusz czyśćcowych oraz ofiarować za nie odpusty i modlitwy prywatne. Kościół zachęca również do modlitwy wypominkowej za zmarłych przez cały listopad. Jeśli w tym roku nie uda nam się być fizycznie na Mszy św. to ofiarujmy Komunię duchową w intencji dusz czyścowych.

 

Dostrzec w śmierci nadzieję

Dla chrześcijanina człowiek nie jest zamknięty w biologicznym determinizmie. Wiara w Boga i w życie po śmierci pozwala nam przekroczyć smutek i lęk.  Dzięki Chrystusowi dostrzegamy nadzieję w tym, co wydaje się pozornie beznadziejne.

 „Uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych mówią nam, że tylko ten, kto potrafi dostrzec w śmierci wielką nadzieję, może również żyć z nadzieją. Jeśli sprowadzimy człowieka tylko do wymiaru horyzontalnego, do tego, co można postrzegać empirycznie, życie utraci swój głęboki sens. Człowiek potrzebuje wieczności i jakakolwiek inna nadzieja jest dla niego zbyt krótkotrwała, zbyt ograniczona. Człowiek staje się wytłumaczalny o tyle, o ile istnieje Miłość, która przezwycięża wszelkie odosobnienie, również w śmierci, w jednej całości, przekraczającej również granice czasu i przestrzeni. Człowiek jest wytłumaczalny i znajduje swój najgłębszy sens tylko o tyle, o ile istnieje Bóg. A my wiemy, że Bóg przestał być odległy, zbliżył się do nas, wszedł do naszego życia i mówi: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie» (J?11, 25-26)”.

(papież Benedykt XVI, Audiencja generalna, 2 listopada 2011)

 

cemetery-1169701_960_720.jpg

 

Odejdź pełen jasności skrzydlatej

Chciałabym, aby Dzień Zaduszny przyniósł nam w tym roku nadzieję, niech  on będzie czasem modlitwy i zadumy, ale nie smutku.

 

Joanna Kulmowa, W Zaduszki

To jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.

Na cmentarzu
klony na wietrze
drozdy w jaśminach skoczne
a na końcu alei mrocznej
świeci jasna wysoka przestrzeń.

Smutek to jest mrok po zmarłych tu
ale dla nich są wysokie jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij.
Pacierz zmów.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.

 

 cemetery-690934_960_720.jpg

 

Przeczytaj więcej

2 listopada: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

1 listopada: Uroczystość Wszystkich Świętych