Papieska intencja modlitewna: sztuczna inteligencja w służbie człowieka

 

W intencji na listopad, przekazanej za pośrednictwem Światowej sieci modlitewnej Papieża, zaprasza on do refleksji nad rozwojem sztucznej inteligencji podkreślając, że powinna ona szanować godność człowieka oraz stworzenia. Należy zachować świadomość niebezpieczeństw, jakie może przynieść nieograniczony postęp: nierówność szans i dyskryminację. Franciszek wyraża pragnienie, obecne w encyklice Fratelli tutti: „Byłoby dobrze, gdyby wzrostowi innowacji naukowych i technologicznych towarzyszyła również coraz większa sprawiedliwość i integracja społeczna!”

 

Sztuczna inteligencja może przyczynić się do rozwiązania wielu problemów, takich np. jak pogłębienie zdolności do przyswajania wiedzy przez uczniów, pomoc osobom niepełnosprawnym i upośledzonym w rozwijaniu narzędzi komunikowania się, ułatwienie zbierania i rozpowszechniania informacji na temat zdrowia, aby poprawić diagnostykę oraz samo leczenie. W dziedzinie ekologii zastosowanie sztucznej inteligencji może być bardzo szerokie: np. analizy danych dotyczących zmian klimatycznych, aby przewidzieć możliwe katastrofy naturalne czy tworzenie centrów odnawialnej energii, aby ograniczyć  wydatki oraz zwiększyć wydajność energetyczną.     

 

Papież Franciszek powiedział: „Sztuczna inteligencja znajduje się u podstaw epokowej zmiany, którą przeżywamy. Robotyka może uczynić świat lepszym, jeśli jest powiązana z dobrem wspólnym. Jeśli postęp technologiczny zwiększa nierówności, to nie jest to prawdziwy postęp. Przyszłe innowacje powinny być ukierunkowane na poszanowanie godności osoby i stworzenia. Módlmy się, aby postęp robotyki i sztucznej inteligencji był zawsze w służbie człowieka... możemy powiedzieć «był ludzki».“


(na podst. Vatican News)