Dekret Watykanu: w Boże Narodzenie można odprawić dziennie cztery Msze

chalice-109032_960_720.jpg

 

 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dekrecie z dnia 16 grudnia udzieliła zgody Biskupom diecezjalnym (ordynariuszom miejsca) na zezwalanie swoim prezbiterom na celebrowanie czterech Mszy świętych w następujące dni: 25 grudnia (Narodzenie Pańskie), 1 stycznia (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi) i 6 stycznia (Objawienie Pańskie).

 

Przywilej udzielony biskupom jest ważny tylko na tegoroczny Okres Narodzenia Pańskiego i wynika z uwarunkowań wynikających z panującej na świecie pandemii. Zastosowanie tego przywileju wynika z racji duszpasterskich i nie jest obowiązkowe.

Dekret w tej sprawie podpisali perfekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynał Robert Sarah i jej sekretarz, arcybiskup Arthur Roche. Decyzja ta motywowana jest pragnieniem umożliwienia wiernym udziału w tych dniach we Mszy świętej.

„Biorąc pod uwagę sytuację wywołaną przez rozprzestrzenianie się pandemii na całym świecie, na władzy udzielonej niemniejszej Kongregacji przez Ojca Świętego Franciszka, chętnie udzielamy ordynariuszowi miejsca - ze względu na utrzymujące się powszechne zarażenie tzw. Covid-19 - aby w tym roku, w okresie Bożego Narodzenia, w dniu Bożego Narodzenia (25 grudnia), w dniu uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia) i w dniu Objawienia Pańskiego (6 stycznia), zezwolił na odprawienie czterech Mszy Świętych „kapłanom mieszkającym w terenie ich diecezji, kiedy tylko uznają to za konieczne dla dobra wiernych…”.

Zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego, w przypadku braku kapłanów, ordynariusz miejsca może zezwolić dla słusznej przyczyny na binację, a gdy tego domaga się konieczność duszpasterska, także na trynację w niedzielę i święta nakazane. Zatem obecnie Stolica Apostolska zezwala, przy okazji tych bardzo szczególnych świąt w czasie pandemii, kapłan mógł odprawić czwartą Mszę świętą, aby zwiększyć możliwości udziału wiernych w Eucharystii, przy pełnym poszanowaniu przepisów sanitarnych.

Cały Dekret przeczytasz poniżej

 

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów | 16 grudnia 2020

Rok: 2020
Autor: Kard. Robert Sarah

 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. N. 59720

DEKRET

Mając na względzie uwarunkowania wynikające z panującej na świecie pandemii, mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez Papieża FRANCISZKA, chętnie zezwalamy, aby w Okresie Narodzenia Pańskiego jedynie bieżącego roku [liturgicznego] Ordynariusze miejsca mogli z powodu trwających przyczyn związanych ze światową zarazą zwaną Covid-19, udzielić prezbiterom przebywającym na terenie ich diecezji pozwolenia na sprawowanie czterech Mszy w dniu Narodzenia Pańskiego, w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz w dniu Objawienia Pańskiego, ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych i zawsze z zachowaniem przepisów prawa, szczególnie odnośnie do kan. 951.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia. W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 16 grudnia 2020 roku.

 

Robert Kard. Sarah
Prefekt

+Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz

 

 

(na podst. ekai.pl)