Statystyka: powołania do zakonów męskich w Polsce

50426026267_173ded589e_h.jpg

Od kilku lat największą ilość powołań w Polsce notują zakony franciszkańskie. Zdjęcie: KEP

 

 

 

Sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich opublikował dane dotyczące ilości powołań do męskich wspólnot życia konsekrowanego według staniu na dzień 1 października 2020 r. Wynika z nich, że najwięcej mężczyzn wstępuje do zakonów franciszkańskich.

 

Według danych opublikowanych przez KWPZM najwięcej powołań mają różne gałęzie franciszkańskie. Najwięcej zakonników okresie formacji mają franciszkanie konwentualni, od koloru habitów nazywani czasem czarnymi (209, przy czym aż 125 z nich to obcokrajowcy). Na drugim miejscu znajdują się ich brązowi współbracia (127, w tym 14 obcokrajowców), a na trzecim - misjonarze oblaci (104, w tym 67 obcokrajowców). 91 i 90 braci w okresie formacji mają odpowiednio: salezjanie i dominikanie. Dalej są jezuici (71) i kolejna wspólnota z pnia franciszkańskiego - kapucyni (70). Powyżej progu 50 powołań znajdują się paulini (68), pallotyni (66), redemptoryści (60) i karmelici bosi (59). Czołówka ośmiu wspólnot  pozostaje bez zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Pełna lista obejmuje 1426 młodych stażem zakonników z 31 wspólnot, przy czym niektóre z nich nie mają obecnie braci w okresie formacji. W latach poprzednich liczba ta wynosiła odpowiednio:

2019 - 1437

2018 - 1549

2017 - 1596

2016 - 1633

2015 - 1735

 

Tutaj znajdziesz załączniki z pełnymi tabelami i szczegółowym zestawieniem według liczby powołań w poszczególnych zakonach oraz według Jurysdykcji (część instytutów zakonnych ma po kilka prowincji w Polsce).

 

(na podst. gosc.pl i zyciezakonne.pl)