Flytting av minnedag for Den hellige Marta

Cristo_en_casa_de_Marta_y_María,_by_Diego_Velázquez.jpg

DEN HELLIGE MARTA: Minnedagen til Den hellige Marta av Betania er nå flyttet til 28. juli i Norge. Maleri: "Kristus hos Marta og Maria av Diego Velázquez. Henger i nasjonalmuseet i London.

 

Den hellige Marta av Betanias minnedag i den universelle helgenkalenderen er 29. juli. Dette på samme dag som Olav den hellige, noe som gjør at feiring av hellige Marta kolliderer med feiringen av Norges nasjonalhelgen. 

Liturgikommisjonen foreslo derfor at kalenderen blir endret slik at Den hellige Marta, i Norge, kan feires en dag tidligere enn ellers i verden, nemlig 28. juli.

Biskopene videreformidlet dette ønske til Vatikanet, og etter fullmakt fra pave Frans den 21. mars 2018, gav Gudstjeneste- og sakramentskongregasjonen tillatelse til å flytte minnedagen for hellige Marta. 

For Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift, trer endringen i kraft fra 30. august og vil bli innarbeidet i kalenderen ved liturgikommisjonens forestående gjennomgang av den liturgiske kalender for Norge.

 

Den hellige Marta av Betania (~1 - ~80(?))

Marta ble betraktet som eksempel og vernehelgen for dem som er aktivt engasjert i å tjene de nødlidende og for legsøstre. Fordi hun var "travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand" er hun også skytshelgen for husmødre. Marta var også til stede da Lasarus ble vekket opp fra de døde (Joh 11,1-46), og det var til henne Jesus erklærte: "Jeg er oppstandelsen og livet" (Joh 11,25), som fremkalte hennes trosbekjennelse: "Jeg tror at du er Kristus, Guds sønn." Hun serverer også Jesus et måltid bare få dager før korsfestelsen (Joh 12,1-2).

Les mer om Den hellige Marta

 

av Kathrine Låver publisert 06.08.2018, sist endret 29.08.2018 - 15:38