4 luty: Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

Zdjęcie: Vatican News

 

 

Dziś po raz pierwszy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa, który został ustanowiony przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Inicjatywa była również inspirowana spotkaniem z 4 lutego 2019 r. w Abu Zabi, kiedy to wraz z Wielkim Imamem Al-Azhar, Ahmadem Al-Tayyebem, Ojciec Święty podpisał „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”.

 

Po podpisaniu dokumentu, Ojciec Święty wraz z imamem, powołali Komitet ds. Braterstwa Ludzkiego, którego zadaniem jest wcielenie w życie postulatów ustalonych w Abu Zabi. Wśród propozycji pojawiły się między innymi: ustanowienie nagrody „Zayed” przyznawanej za zasługi na rzecz budowania międzyludzkiego braterstwa, a także budowa Domu Rodziny Abrahamowej na wyspie Saadiyat, w którym znajdą się: meczet, synagoga i kościół katolicki.

 

Organizatorem tegorocznych obchodów jest szejk Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan - przewodniczący Rady Wykonawczej Abu Zabi, czyli największego spośród Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W uroczystościach on-line wezmą także udział między innymi: wielki imam sunnicki Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb oraz sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres. Papież Franciszek także zadeklarował swoją obecność i tym samym powierzył Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego troskę o udział Stolicy Apostolskiej w tym wydarzeniu.

 

„Po południu wezmę udział w wirtualnym spotkaniu z wielkim imamem Al-Azhar, sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterresem i innymi osobistościami. Wspomniana rezolucja ONZ uznaje «wkład, jaki dialog między wszystkimi grupami religijnymi może wnieść w poprawę świadomości i zrozumienia wspólnych wartości podzielanych przez całą ludzkość». Módlmy się o to dzisiaj i niech to będzie przedmiotem naszego zaangażowania każdego dnia roku” - powiedział papież Franciszek.

 

 O godz. 14.30 wchodząc na ten link obejrzzysz relację na żywo z tego spotkania