Sensasjonelt: Fant 2000 år gamle bibelfragmenter

 

 Fragmenter.jpeg

SENSASJONELT FUNN: Fragmenter av bibelske skrifter. FOTO: IAA

 

Israelske arkeologer har funnet fragmenter av bibelske skrifter som omtales som et av de mest betydelige funnene siden Dødehavsrullene.

 

 

– For første gang på rundt 60 år har arkeologiske utgravinger avdekket fragmenter av en bibelsk skriftrull, heter det i en uttalelse fra Israel Antiquities Authority (IAA).

 

Droner og tau

Utgravingene har pågått i flere år i grotter og blant klipper i ørkenen i Judea, der arkeologene har brukt droner, fjellklatringsutstyr og rappelleringsutstyr, opplyser IAA.

Det største funnet er gjort i en grotte i Nahal Hever sørvest for Ein Gedi ved Dødehavet. Grotten ligger omtrent 80 meter under en klippekant og kan kun nås ved hjelp av tau.

- Funnet ble gjort i den såkalte Skrekkens grotte hvor om lag 40 menn, kvinner og barn gjemte seg for romerne under den tredje jødiske krigen, Bar Kokhba-opprøret (132-135 e.Kr.), og døde av tørst. De hadde tatt med seg sine mest verdifulle eiendeler, blant dem dokumenter og bibelske tekster, forteller Marcello Fidanzio, professor i bibelske studier ved Det teologiske fakultet i Lugano i Italia til Vatican News.

 

 

mynter.jpegGodt bevarte mynter ble også funnet. FOTO: IAA

 

Seks mynter

I det rundt 80 kilometer store leteområdet sør i Israel og på Vestbredden fant også arkeologene seks mynter som dateres til jødenes skjebnesvangre og feilslåtte Bar Kochba-opprør mot romerne på 100-tallet, skriver avisen Haaretz.

Arkeologene fant også et 6.000 år gammelt skjelett av et barn. Det mellom 6 og 12 år gamle barnet, trolig en jente, var omsvøpt i et linklede. Takket være det tørre klimaet hadde det funnet sted en mumifisering.

De fant også en kurv som er over 10.000 år gammel og som omtales som den eldste som er funnet i verden.

 

skjelett.jpeg

6000 ÅR GAMMELT: Et skjelett av et barn. FOTO: IAA 

 

 

Guds navn på hebraisk

Fragmentene av den bibelske rullen inneholder tekst skrevet på gresk og er fra De tolv små profeter, blant dem Sakarja og Nahum, som er del av Den hebraiske bibelen og Det gamle testamente. Guds navn er imidlertid omtalt på hebraisk i teksten, opplyser IAA.

På et av fragmentene har man identifisert to vers fra kapittel åtte i den bibelske  Sakarja-boken: «Dette er hva dere skal gjøre: Vær ærlige mot hverandre. Fell rettskafne og rettferdige dommer når dere dømmer i byporten. Klekk ikke ut onde planer mot hverandre og sverg ingen falske eder. Alt slikt hater jeg, sier Herren» (Sak 8:16–17).

Man har også identifisert versene fem og seks fra Nahum-bokens første kapittel. Teksten viser her flere avvik sammenlignet med andre versjoner av denne. Dette forteller hvordan bibelske tekster har vært behandlet og etter hvert endret. Sannsynligvis dreier det seg i disse fragmentene om avsnitt som var borte i en skriftrull man fant i samme grotte i 1952.

 

grotten.jpeg

 Grotten ligger høyt over ørkenen.

 

Frykter røvere

IAAs direktør Israel Hasson sier utgravingene ble satt i gang som svar på at plyndrere hadde begynt å ta seg inn i grottene. Han mener funnet må utløse mer ressurser til å fortsette prosjektet, som så langt bare har undersøkt rundt halvparten av det aktuelle området.

Funnene er gjort som følge av en undersøkelse som har pågått siden 2017 hvor man har undersøkt alle grotter innenfor et større område på 80 kilometer. Målet er å redde viktige funn fra å bli plyndret.

I 1947 fant tre gjetergutter de såkalte Dødehavsrullene i noen ørkengrotter vest for Dødehavet. De besto av tekster på hebraisk og arameisk. Skriftrullene fra Dødehavet regnes som et av 1900-tallets aller viktigste arkeologiska funn og består av 2000 år gamle jødiske tekster, deriblant avskrifter av bibelske bøker. (NTB/KA)