Papieska intencja na marzec: Sakrament Pojednania

W intencji modlitewnej na marzec Ojciec Święty przypomina o znaczeniu Sakramentu Pojednania, o tym, że podczas tego spotkania z Bogiem  doświadczamy bezmiaru Jego miłosierdzia.

 

 

W przekazanym za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitewnej, wideo Papież Franciszek powiedział:

 „Kiedy idę do spowiedzi, to po to, aby doznać uzdrowienia, uleczyć swoją duszę. Aby wyjść z większym zdrowiem duchowym. Aby przejść od nędzy do miłosierdzia. A centrum spowiedzi nie są grzechy, które wypowiadamy, ale Boża miłość, którą otrzymujemy i której zawsze potrzebujemy. W centrum spowiedzi jest Jezus, który czeka na nas, słucha nas i nam przebacza – podkreślił Papież. Pamiętajmy o tym: w sercu Boga jesteśmy wcześniej niż nasze błędy. I módlmy się, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z nową głębią oraz zaznali Bożego przebaczenia i nieskończonego miłosierdzia. I módlmy się, aby Bóg dał swojemu Kościołowi miłosiernych kapłanów, a nie gnębicieli.“