Wielki Czwartek – początek Triduum Paschalnego

The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-_High_Resolution_32x16.jpg

 

 

Dziś przeżywamy Wielki Czwartek, który rozpoczyna najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym - Triduum Paschalne. Podczas tych trzech dni wspominamy ostatnie dni Jezusa przed Męką oraz Ukrzyżowanie.

 

 

Nazwa Triduum Paschalne wzięła się od łacińskiego słowa triduum, które znaczy „trzy dni”. Natomiast polski przymiotnik „paschalne” precyzuje, że chodzi o dni poprzedzające Święta Paschy Pana, czyli święta Wielkanocne.

 Triduum Paschalne rozpoczyna się w czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy nieszporami w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w niedzielę.

W Wielki Czwartek wieczorem wspominamy: ostatnią wieczerzę, ustanowienie sakramentów kapłaństwa i Eucharystii, modlitwę w Ogrójcu, aresztowanie Jezusa, Jego przesłuchanie przez arcykapłanów i starszyznę żydowską oraz uwięzienie.

 

Więcej na temat Triduum Paschalnego przeczytasz tutaj